#HumanRightsDay: Europa gaat op slot, maar Europeanen moeten vrijheden hoog houden

Sinds de aanslagen in Parijs hebben Europeanen wegens angst, veroorzaakt door terreur en migratie, prioriteit gegeven aan veiligheid boven de rechtstaat. Maar in onze pogingen om de veiligheid te versterken, moeten we onze eigen vrijheden niet opgeven.
"Het middel van verdediging tegen vreemd gevaar is historisch gezien het instrument voor binnenlandse tirannie geworden." - James Madison, vierde president van de Verenigde Staten

Uit een peiling onder Duitsers kort na de aanslagen in Parijs bleek dat meer dan negen op de tien de regering steunen in het vergroten van de veiligheidsmaatregelen in het land. De peiling van de ARD in Deutschlandtrend Poll liet zien dat 91 procent van de Duitsers achter "gepaste veiligheidsmaatregelen" staan, zoals zichtbaardere aanwezigheid en meer veiligheidscontroles, terwijl maar vijf procent bang was dat deze maatregelen hun constitutionele rechten zouden aantasten.

Ondertussen bracht in België de week met het hoogste terreuralertheidsniveau de regerende en anti-immigratie coalitiepartij N-VA in de schijnwerpers tijdens de jacht op de laatste verdachte van de aanslagen in Parijs. De Nieuwe Vlaamse Alliantie van Bart de Wever heeft zich in de afgelopen weken gebogen over de herziening van de centrale machtsstructuren.

"Dit is het 9/11 van Europa...het verandert de publieke opinie. En net zo als we dat in Amerika hebben gezien, zie je nu in heel Europa dat er voor nieuwe wetten wordt gestemd," aldus De Wever.

Het Front National is de grootste winnaar van de aanslagen in Parijs

Het laatste signaal van politiek gedreven door angst die zegeviert over vrijheid en mensenrechten, is de overwinning van het extreem-rechtse Front National (FN) in Frankrijk. In de eerste ronde van de regionale verkiezingen kwam FN als eerste uit de bus met 27,9% van de stemmen.

Elders stemden 53,1 van de Denen tegen een diepere integratie in de EU door te weigeren om met het justitieel en binnenlands beleid van de EU mee te doen.

Zelfs gematigde politieke krachten, zoals de christendemocraten in Duitsland hebben recent veel meer ingespeeld op anti-immigratie en veiligheidsretoriek.

Wat we vandaag zien is een opleving van het debat over toezichtsbeleid in de Verenigde Staten. Zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk kondigden onlangs plannen aan voor versterkt toezicht en andere maatregelen die bedoeld zijn om terreur in het eigen land tegen te werken.

'De quota vergroten de terreurdreiging!'

Viktor Orbán liet al eerder dit jaar het publieke debat over de migranten ontvlammen door een hek langs de zuidelijke grens te bouwen en hij lanceerde onlangs een mediacampagne tegen het Europese quotaplan om asielzoekers te verdelen binnen het continent.

Paginagrote advertenties en een televisiespot vielen het plan aan. Ook zijn Hongarije en Slovakije een zaak gestart bij het Europees Hof van Justitie. De Tsjechen overwegen om ook aan deze zaak mee te doen. Polen stelde simpelweg dat het niet meer meedoet aan het relocatieplan.

Een overheidswebsite die tegen het quotasysteem campagne voert, zegt dat Hongarije - met een bevolking van 10 miljoen mensen - gedwongen zou worden om wel 160.000 mensen op te nemen. Echter, het land staat voor maar 1.294 mensen van de totaal te herverdelen 160.000 mensen op het lijstje.

De timing had niet slechter gekund

Zoals de hiervoor genoemde gebeurtenissen laten zien, zijn Europese politici er niet voor teruggeschrokken om in te spelen op de angsten onder burgers. Zelfs die landen die nog het meest gastvrij zijn ten opzichte van migranten, verbinden immigratiewetgeving nauw aan nieuwe veiligheidsmaatregelen. De publieke reactie op de aanslagen zal vermoedelijk eindigen in toenemende xenofobie en afwijzing van de bestaande migratie- en vluchtelingenwetten. Tegelijkertijd zullen nationale belangen de overhand hebben op gedeelde Europese waarden.

Evenzo was het in dezelfde geest dat mediakoppen in de hele EU verklaarden dat één van de meest duidelijke toegevoegde waarden van de EU, de grensvrije Schengen-zone, in gevaar is.

Ten slotte zouden de regels over het verzamelen van gegevens van luchtvaartpassagiers die momenteel besproken worden nieuwe controlebevoegdheden geven aan Europese autoriteiten, terwijl de nieuwe reguleringen van de Europese Commissie op de toegang tot wapens zeer waarschijnlijk schreden zullen maken in diezelfde richting.

We moeten leren van het verleden

Het is daarom hoog tijd voor alle Duitsers, Fransen, Italianen, Hongaren - alle Europeanen - om te garanderen dat de Europese Unie en haar nationale regeringen niet dezelfde fouten maken die de Verenigde Staten maakten na 9/11 en in buitenlandse oorlogen en massacontroleschandalen verzeild zullen raken die de vrijheid en de mensenrechten van burgers bedreigen.

Op deze Dag van de Mensenrechten moeten we ons luid en duidelijk uitspreken in de overtuiging dat autoritair bestuur uiteindelijk terreur bevordert. In feite bloeit radicalisme onder omstandigheden die zich kenmerken door onderdrukking, corruptie en het falen van de staat.

Door György Folk, Hoofdredacteur van Liberties.eu