Pools hooggerechtshof houdt vrijheid van meningsuiting in ere

Het hooggerechtshof van Warschau heeft een uitspraak waarin de aangeklaagden – een journalist en een uitgever – werd verboden om nieuws te publiceren over de aanklager terzijde geschoven. De aanklager is namelijk een publiek figuur.

Eerder dit jaar werden de Uitgeversgroep S. en een van haar journalisten, Piotr P. aangeklaagd door het Poolse parlementslid Piotr S. omdat zij zijn reputatie zouden hebben geschaad. In de lokale krant K.T. viel namelijk te lezen dat het parlementslid een prostituee (Magdalena I.) had bezocht tijdens een officieel staatsbezoek aan Lublin.

In maart stelde de rechtbank van Warschau het parlementslid in het gelijk en werd het de aangeklaagden verboden om ‘‘informatie over de aanklager en zijn familie ten aanzien van de gebeurtenissen op 19 december 2012’’ te publiceren in K.T. of op website van de uitgever.

De advocaat van de aangeklaagden ging tegen de uitspraak in beroep en de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) trad op als amicus curiae. ‘‘Met het oog op de aard van deze maatregel en de verstrekkende gevolgen hebben wij erop gewezen dat het publicatieverbod dat de journalist kreeg opgelegd een buitensporige beperking is van zijn vrijheid van meningsuiting’’, verklaart de advocaat van de HFHR, Dorota Głowacka.

In mei oordeelde het hooggerechtshof van Warschau dat een publicatieverbod een uitzonderlijke maatregel is en deed de uitspraak van de lagere rechtbank teniet. Het hof verklaarde dat iedere rechtbank die overweegt een dergelijke uitspraak te doen, met het oog op het specifieke ‘‘doel van vormen van massacommunicatie’’ (bijvoorbeeld kranten) het publieke belang en het belang van de aanklager tegen elkaar dient af te wegen. Rechtbanken mogen geen dwangmaatregelen opleggen die duidelijke tegen het publieke belang in gaan, zo onderstreepte het hof.

‘‘Aangezien de aanklager als parlementslid een publieke functie vervult, is het hof van mening dat een publicatieverbod in strijd is met belangrijke publieke belangen’’, benadrukt Głowacka.