Universiteit Utrecht lanceert MOOC over Mensenrechten

Een nieuwe online cursus van de Universiteit Utrecht biedt deelnemers een introductie tot een van 's werelds meest complexe mensenrechten systemen: Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Op 14 november zal de Universiteit Utrecht een nieuwe MOOC lanceren met de titel: ‘Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’.

Deze ‘Massive Open Online Course’, of wel MOOC, wordt aangeboden via Coursera. Antoine Buyse, hoogleraar Mensenrechten en Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele rechten, beiden verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) en het strategisch onderzoeksthema ‘Institutions for Open Societies’ van de Universiteit Utrecht, bieden deelnemers een inleiding bij een van ’s werelds meest complexe mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dit mensenrechtenverdrag is een van de meest succesvolle instrumenten ter bescherming van de menselijke waardigheid en een cruciaal instrument voor het bereiken van een open samenleving.

Over de MOOC

Mensenrechten staan onder overal in de wereld onder druk. Vredige protesten worden gewelddadig neergeslagen. Er is sprake van stemfraude. Minderheden worden buitengesloten van besluitvorming. Dit alles bedreigt het ideaal van een open samenleving waarin wij allemaal vrij en gelijk kunnen participeren.

Een solide bescherming van mensenrechten is vereist zodat een open samenleving kan bestaan en bloeien. Maar het is vaak een zware strijd om naar dat ideaal toe te werken.

Rust jezelf uit door meer te leren over wat mensenrechten zijn en hoe ze werken. In de course zullen we je introduceren aan een van 's werelds meest complexe mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je zult zien wanneer en hoe mensen zich kunnen beroepen op het Verdrag bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om zich te beklagen over mensenrechtenschendingen. Je zult leren hoe het Hof op dit moment probeert moeilijke mensenrechtendilemma's op te lossen

We zullen onder andere kijken naar de vrijheid van meningsuiting, het stemrecht en het verbod op discriminatie. En we zullen de rechten van migranten, vluchtelingen en andere kwetsbare groepen behandelen. En we zullen uiteraard kijken of het mogelijk is om rechten te beperken en onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Je zult zelfs watchdogs en ijsjes tegenkomen in deze course. We nodigen je graag uit op een ontdekkingsreis over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens!

Is dit iets voor jou?

Ja! Deze course is open voor iedereen die geïnteresseerd is in het beschermen van mensenrechten en de verbanden met open en democratische samenlevingen.

Wil je participeren?

De MOOC "Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’ zal op 14 november 2016 beginnen.

Schrijf je hier in op Coursera! Inschrijving is gratis - participanten betalen alleen een vergoeding als ze aan het einde van de course een certificaat willen.


Je moet cookies van derden accepteren om deze content te kunnen zien.