COC Nederland wil actie tegen anti-LHBTI-wetgeving Litouwen

Litouwen heeft een wet aangenomen die bepaalt dat gezinnen alleen mogen worden gevormd door ouders van verschillend geslacht.
Het parlement van het Noord-Europese Litouwse heeft op 19 oktober discriminerende wetgeving aangenomen die bepaalt dat gezinnen alleen mogen worden gevormd door ouders van verschillend geslacht. COC Nederland eist daarom opnieuw dat de Europese Unie in actie komt tegen anti-LHBTI-wetgeving in Litouwen. Het COC deed die oproep eerder tijdens EuroPride 2016 in Amsterdam.

Het Litouwse parlement heeft met een overweldigende meerderheid een wet aangenomen om de ‘positie van gezinnen’ te versterken. Zestig parlementsleden stemde voor de wet, 5 tegen en 9 parlementsleden onthielden zich van stemming.

In de wet wordt het gezinsmodel expliciet gedefinieerd als ‘een huwelijk van een man en een vrouw’. In de toelichting op de wet staat dat “het gezin een vrijwillige band is tussen een man en een vrouw met als doel morele en wettelijke plichten op zich te nemen. De complementariteit van man en vrouw is de basis van de samenleving en is de meest geschikte relatie voor het opvoeden van kinderen.” De wet voorziet ook in de oprichting van een aantal organisaties voor het implementeren van gezinspolitiek, nl. een Nationale Gezinsraad, een Commissie voor Gezinspolitiek en gemeentelijke gezinsraden.

De Litouwse nationale LHBTI-belangenorganisatie LGL wijst er op dat de wet andere gezinsvormen, waaronder regenbooggezinnen, discrimineert. LGL maakt zich ook grote zorgen over het aanhoudende streven van Litouwse politici om te komen tot een beperkte definitie van het gezin.

“Partners van gelijk geslacht die duurzaam samenleven vormen feitelijk een gezin en geen enkel wetsartikel kan die realiteit veranderen”, zegt LGL-directeur Vladimir Simenko. “We hopen dat er dag komt dat onze politici begrijpen dat alle Litouwse gezinnen belangrijk zijn.”