NGO's: stop export surveillance technologieën aan autoritaire overheden!

De export van surveillance technologieën levert veel geld op voor Italiaanse en internationale bedrijven - geld dat activisten en journalisten die leven onder autoritaire regimes in gevaar brengt.

De Italiaanse Coalitie voor Burgervrijheden en Rechten en andere NGO's hebben een beroep gedaan op de Italiaanse Minister voor Economische Ontwikkeling (MISE) over de exportvergunning die is verstrekt aan Area SpA, een Italiaans bedrijf dat surveillance technologieën verkocht aan buitenlandse overheden, waaronder Syrië.

De zaak van Area SpA

Andere organisaties die zich inzetten voor mensenrechtenbescherming in het digitale domein, zoals het Hermes Centrum voor Transparantie en Digitale Mensenrechten en Access Now, voegden zich bij CILD voor dit initiatief, met het doel aandacht te vragen voor kwesties die voortvloeien uit het gebrek aan transparantie rond de export van dual-use technologieën.

Zulke technologieën worden goed in de gaten gehouden door deze NGO's omdat ze zowel voor maatschappelijke als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt: daarom zijn ze erg in trek bij autoritaire regimes.

Area SpA, bijvoorbeeld, was geautoriseerd om communicatie surveillance technologieeën te verkopen aan de Egyptische inlichtingendienst (TRD). Nadat CILD en Hermes hierover aan de bel hadden getrokken, trok MISE de exportvergunning aan Egypte in.

Soortgelijke opmerkingen over de risico's en kwesties gerelateerd aan het gebrek van transparantie over de diensten van deze bedrijven zijn ook overwogen op Europees niveau.

De situatie is complexer vanwege de ineffectiviteit van Europese wetgeving over dit onderwerp, het feit dat het lastig is om een goed overzicht te hebben van de soort producten die geëxporteerd worden en, belangrijker nog, het gebrek aan informatie over de kopende overheden.

Noodzaak voor transparantie

De Italiaanse zaak laat duidelijk zien dat mensenrechtenactivisten, journalisten en andere gebruikers niet voldoende beschermd kunnen worden van cyber-surveillance technologieën met de huidige wetgeving.

Het gebruik van technologieeën als spyware om activisten en dissidenten te controleren en aan te vallen is al waargenomen in Mexico en CILD wijst erop dat een ander Italiaans bedrijf, Hacking Team, Mexicaanse overheidsinstanties als cliënten had.

De enige manier om digitale en communicatierechten te beschermen is om transparantie over exportvergunningen aan bedrijven als Area SpA te vergroten.