Discriminerend 'boerkaverbod' zou door Bulgaars Constitutioneel Hof moeten worden getoetst

Liberties' partner het Bulgarian Helsinki Committee heeft een open brief geschreven aan de Bulgaarse Ombudsman, waarin haar wordt gevraagd om het Constitutioneel Hof te benaderen over het boerkaverbod.
Margarita Ilieva, directeur van het rechtsbijstandprogramma van het Bulgarian Helsinki Committee (BHC), heeft een open brief geschreven aan de Bulgaarse ombudsman, waarin haar wordt gevraagd om te onderzoeken of de nieuwe wet wel in overeenstemming is met de grondwet.

Eind september werd Bulgarije het meest recente land dat het dragen van gezichssluiers in het publieke domein verbood. De wet werd in de media bekend als een nationaal "verbod op het dragen van een boerka."

Islamofoob en seksistisch

Het BHC geloof dat het verbod discrimineert omdat het moslim vrouwen disproportioneel raakt. Het is niet in overeenstemming met de nationale grondwet, internationale mensenrechten of de aanbevolen standaarden voor internationale organisaties en NGO's. Volgens sociale wetenschappers is het verbod ook een vereiste voor de radicalisering van moslim gemeenschappen.

Ilieva definieert de wet als islamofoob en seksistisch omdat het aan de ene kant disproportioneel effect heeft op de moslimgemeenschap en aan de andere kant alleen vrouwen zal raken. Het verbod geeft de staat de autoriteit om disproportioneel veel invloed te hebben op hun persoonlijke leven en privacy.

Het BHC is van mening dat het verbod zowel nationaal als internationaal recht schendt. (Image: Patrick Denker)


Door deze vrouwen hun persoonlijke soevereiniteit te ontkennen, doet de staat alsof het hun voogd is en beter weet hoe ze zich moeten kleden. Hun persoonlijke wil wordt genegeerd. Deze vrouwen zouden vrij moeten zijn om zich te kleden hoe ze willen en zouden hun identiteit moeten kunnen uitdragen.

De wet is in strijd met een aanbeveling van de Raad van Europa, waarin staat dat lukrake verboden niet acceptabel zijn. Het verbod is ook niet in lijn met de positie van internationale NGO's en de Strategie voor het Tegengaan van Radicalisering en Terrorisme 2015-2020, aangenomen door de Bulgaarse overheid.

Radicalisering

In conclusie merkte Ilieva op dat, volgens sociale wetenschappers, dit soort verboden moslims marginaliseren, waardoor radicalisering eerder wordt aangemoedigd dan dat het wordt vermeden. Sociale isolatie en uitsluiting, discriminatie, immigratiestatus of negatieve ervaringen, alsmede de marginalisatie van een specifieke groep waartoe individuen behoren zijn allemaal factoren voor radicalisering.

Door een anti-moslim sentiment aan te wakkeren en moslims te onderdrukken, gaat de wet waarschijnlijk confrontatie veroorzaken tussen verschillende groepen in de samenleving. Om meer aanhang te krijgen, claimen terroristische organisaties dat de Westerse wereld moslims discrimineert en onderdrukt.

En deze wet bewijst hun woorden.