Stemming over auteursrechtrichtlijn grote stap terug voor mensenrechten

De nieuwe richtlijn inzake auteursrecht die net is goedgekeurd door het Europees Parlement is een grote stap terug voor mensenrechten en de vrijheid van het internet in Europa.

De stemming van 12 september is bijzonder teleurstellend in het licht van het besluit van het Europees Parlement in juli, toen het vóór de mensenrechten stemde en de mogelijkheid open liet om de EU-auteursrechtwetgeving te wijzigen. Toen was het parlement nog bereid om een goed evenwicht te vinden tussen de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie en privacy enerzijds en de rechten van de auteursrechthouders anderzijds.

Wie heeft de leiding over de handhaving van het auteursrecht?

De aangenomen versie van artikel 13 is gebaseerd op waanideeën. Het lijkt te zijn geschreven met weinig begrip van hoe internetbedrijven werken en welke gevolgen het wetsvoorstel zal hebben voor internetgebruikers. Axel Voss, de auteur van de goedgekeurde versie, wilde ervoor zorgen dat grote techreuzen, zoals Facebook en Google, evenredige vergoedingen betalen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De intentie is begrijpelijk, maar de versie die Voss heeft gemaakt zal leiden tot een situatie waarin techreuzen niet alleen profiteren van het werk van anderen, maar ook bepalen wat we online kunnen zien en delen.

Dit laat in essentie de verantwoordelijkheid voor de handhaving van auteursrechtelijke schendingen over aan techbedrijven. Maar als we geld uitgeven aan deze bedrijven, zullen onze vrijheid van meningsuiting en ons vermogen om gevoelige politieke kwesties, zoals het geven van borstvoeding of thuisbevallingen, goed te bespreken, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Hoe dan precies? Volgens de richtlijn van het EP moeten deze bedrijven alle video's verwijderen die auteursrechtelijk beschermde elementen bevatten, zelfs als de video's of andere content openbare evenementen of figuren documenteren.

Zowel wij van Liberties als onze volgers waren luid en duidelijk in het uiten van onze zorgen aan parlementariërs: onze lezers hebben de afgelopen twee weken meer dan 4.000 brieven verstuurd en sinds de lente al 47.000 in totaal. Maar de meeste Parlementsleden negeerden onze zorgen en negeerden daarbij de rechten van alle Europeanen.

De volgende stap

Nu komen de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie. Deze onderhandelingen zijn informeel en zullen eindigen wanneer alle partijen overeenstemming bereiken. De versie die het parlement woensdag heeft aangenomen, zal als uitgangspunt voor deze onderhandelingen dienen.

Liberties zal blijven pleiten voor een betere EU-auteursrechtwetgeving, een wet die de belangen van iedereen respecteert en fundamentele waarborgen voor de mensenrechten omvat. De definitieve stemming over de overeenkomst tussen de Raad en het Parlement wordt verwacht in januari 2019.

Het is niet zo dat mensenrechten voor de leden van het Europees Parlement er niet toe doen. Op 12 september uitten de EP-leden ook hun bezorgdheid over schendingen van de democratie en de EU-waarden in Hongarije, hetgeen een procedure startte die tot sancties tegen de regering zou kunnen leiden.

Maar op hetzelfde moment dat leden van het Europees Parlement zich uitgesproken tegen schendingen van de rechten en de rechtsstaat in Hongarije, hebben zij een kans gemist om de bescherming van de grondrechten voor alle EU-burgers te waarborgen.

Liberties zal druk blijven uitoefenen op EU-besluitvormers om deze kans niet nog een keer te laten schieten in de komende onderhandelingen.