85,000 mensen tekenen petitie voor meer humaan immigratiebeleid Italië

In zes maanden hebben activisten 85,000 handtekeningen verzameld om de nieuwe immigratiewet te steunen. De handtekeningen zijn voorgelegd aan het parlement om opnieuw druk uit te oefenen op politici om systeem te creëren dat meer humaan is.

85,000 handtekeningen

De campagne “Ero straniero – L’umanità che fa bene” (ik was een vreemdeling - de mensheid die goed doet) heeft meer dan 85,000 handtekeningen (veel meer dan het minimale vereiste van 50,000) verzameld voor een nieuwe immigratiewet. De handtekeningen werden overhandigd aan de Kamer van Afgevaardigden op vrijdag 27 oktober.

De inzameling van handtekeningen werd opgezet door Radicali Italiani en Emma Bonino, Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, en de Italian Coalition for Civil Liberties and Rights; daarnaast werd het gesteund door veel burgemeesters en andere non-profit organisaties.

Het voorstel

Om 11:30 in de ochtend van 27 oktober verzamelden verschillende maatschappelijke en politieke vertegenwoordigers zich op het plein voor het parlement om de handtekeningen over te dragen en de goede afloop van de campagne te bespreken en te vieren. Activisten Emma Bonino, Luigi Manconi, Igiaba Scego en Patrizio Gonnella uitten onder andere hun dankbaarheid aan de vele vrijwilligers die aan de verzameling van handtekeningen hebben gewerkt.

Het voorstel omvat onder meer de mogelijkheid om legaal Italië binnen te komen met een tijdelijke werkvergunning, de mogelijkheid voor niet-staatsburgers die banden hebben met Italië om een verblijfsvergunning te krijgen, maatregelen voor de sociale integratie en beroepsintegratie van asielzoekers en vluchtelingen, de afschaffing van het misdrijf van illegale binnenkomst en andere hervormingen van het ontvangstsysteem.

Commentaar

Om het succes van de handtekeningenactie samen te vatten, legden de initiatiefnemers de volgende verklaring af: "het is een geweldig resultaat dat we hebben bereikt dankzij de honderden activisten en vrijwilligers die de afgelopen maanden de Italiaanse straten en pleinen zijn opgegaan om handtekeningen te verzamelen. Het huidige politieke klimaat wordt gedomineerd door angst en demagogie, dus we beschouwden het resultaat van de campagne niet als vanzelfsprekend."

Het succes van de campagne laat zien dat er een ander Italië is: een Italië dat niet bang is voor vreemden, niet toegeeft aan het bouwen van muren en dat gelooft dat er een betere wet kan komen dan de huidige immigratiewet, beter bekend als de Bossi-Fini. Het is een Italië dat gelooft dat legaliteit en humaniteit samen kunnen leven onder dezelfde wetten.