Nieuwe aanpak drugsproblemen Europese steden gewenst

Drugreporter is samen met zes andere ngo's vastbesloten om verandering te brengen in de manier waarop drugsproblemen in grote Europese steden worden aangepakt. De campagne 'Room for Change' moet het publiek en beleidsmakers hiervan bewust maken.

Nieuwe aanpak drugsproblemen Europese steden gewenst

Drugsspuiters zijn in sommige Europese steden een groeiend probleem, met name in achterstandswijken. Onveilige omgevingen zorgen ervoor dat drugsgebruikers spuiten en naalden met elkaar delen. Dit leidt tot een groter aantal besmettingen met hiv en hepatitis, sterfte door overdoses, drugsafval op straat en overlast veroorzaakt door drugsgebruikers.

De oplossing van dit soort problemen ligt niet bij de politie – het arresteren van drugsgebruikers werkt veiliger drugsgebruik niet in de hand en zal het drugsgebruik ook niet doen afnemen, sterker nog, het zet mensen ertoe aan op nog onveiliger wijze drugs te gebruiken. De beproefde methoden om drugsproblemen te bestrijden werken niet.

Kopenhagen, Vancouver en Zürich hebben aangetoond dat drugsgebruik en gerelateerde problemen op alternatieve manieren kunnen worden bestreden. Beleidsmakers moeten aan de slag gaan met een uitgebreide drugsstrategie die is gestoeld op de volgende vier pijlers:

PREVENTIE: Er is eerlijke drugsvoorlichting nodig op scholen, evenals preventieprogramma’s bedoeld voor jongeren op dansfeesten en festivals.

BEHANDELING: Drugsgebruikers die af willen van hun verslaving moeten terechtkunnen bij afkickklinieken en centra voor sociale reïntegratie die helpen met scholing en het vinden van een baan.

SCHADEBEPERKING: Voor drugsgebruikers die niet willen of kunnen stoppen moeten er drugsgebruikersruimten komen waar zij met veilig materiaal en onder toezicht van gezondheidswerkers kunnen gebruiken en zo besmettingen, overdoses en drugsafval op straat kunnen worden voorkomen.

SLIMME RECHTSHANDHAVING: In plaats van het arresteren en opsluiten van drugsspuiters zou de politie hun moeten overbrengen naar afkickklinieken of drugsgebruikersruimten.

Beleidsmakers wordt verzocht

  • stedelijke drugsstrategieën gebaseerd op de vier hierboven beschreven pijlers te adopteren;
  • de burgermaatschappij te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoer van deze strategieën;
  • stedelijke drugscoördinatiesystemen op te richten om de strategieën te kunnen toepassen op een manier dat de pijlers samen met elkaar functioneren;
  • voldoende financiële middelen vrij te maken om dienstverlening op het gebied van drugsgebruik te verbeteren en uit te breiden.

In 1987 hebben de VN 26 juni benoemt als Internationale dag tegen het misbruik van en de illegale handel in verdovende middelen. Jarenlang was deze dag voor sommige regeringen gelegenheid om antidrugsrituelen in de praktijk te brengen, zoals de publieke verbranding van geconfisqueerde drugs of de vertoning op televisie van de executie van bolletjesslikkers. De afgelopen tien jaar is 26 juni echter een dag geworden waarop maatschappelijke organisaties pleiten voor drugsbeleid op basis van mensenrechten en de volksgezondheid.

Nieuwe aanpak vereist

In 2015 organiseert Drugreporter, de website over drugsbeleid van de Hungarian Civil Liberties Union, in samenwerking met zes andere ngo’s, waaronder het International Consortium on Drug Policies bekend van de campagne ‘Support. Don’t Punish’, een nieuwe campagne in Athene, Belgrado, Boedapest, Boekarest, Bratislava, Porto, Sofia en Warschau om het publiek in die steden voor te lichten over en hun steun te winnen voor innovatieve alternatieven voor bestraffend drugsbeleid, zoals ruimten waar drugs veilig en onder toezicht kan worden gebruikt.

De campagne ‘Room for Change’ richt zich op mensen wier levens zijn beïnvloed door drugsgebruik op straat, ofwel omdat een vriend of familielid drugsverslaafde is, ofwel omdat zij in een wijk met veel drugsgebruikers wonen. Alle acht steden kennen grote drugsproblemen: besmettingen met hiv en hepatitis, sterfte door overdoses, drugsafval op straat en overlast veroorzaakt door drugsgebruik.

De campagnewebsite brengt de huidige situatie en de uitdagingen van deze steden op multimediale wijze in kaart. Om de schade die wordt aangericht door drugs te beperken, is een nieuwe aanpak vereist. In plaats van het bestraffen van drugsgebruikers en hun naar de marges van de samenleving te drijven, zijn er programma’s nodig aan de hand waarvan zowel informatie als steriele spuiten en naalden worden verspreid. Ook moet er een veilige en hygiënische omgeving worden gecreëerd waar mensen drugs kunnen gebruiken zonder zichzelf te verwonden en zonder anderen daarbij lastig te vallen.

Drugsgebruikersruimten

Steden als Kopenhagen, Vancouver en Zürich hebben laten zien dat drugsgebruikersruimten kunnen dienen als eerste stap voor afkickprogramma’s. In dat opzicht zijn drugsgebruikersruimten niet zelf de oplossing, ze bewijzen alleen hun dienst als ze onderdeel uitmaken van een stedelijke drugsstrategie.

Deze drugsstrategie moet gestoeld zijn op vier pijlers: preventie, behandeling, schadeberpking en slimme rechtshandhaving. Als steden een drugscoördinatiesysteem opzetten en voldoende geld vrijmaken om de drugsstrategie ten uitvoer te brengen, kan dat sterk bijdragen aan het terugdringen van de drugsproblemen. In de petitie behorend tot de campagne ‘Room for Change’ worden beleidsmakers opgeroepen tot het nemen van deze maatregelen.

Teken de petitie, vraag anderen dat ook te doen en deel de campagnewebsite op Facebook en Twitter!