Help marteling strafbaar te stellen in Italië!

Italië heeft veel te lang heeft haar verplichtingen verzaakt om marteling uit te bannen. We vragen je om samen met andere burgers in de EU een standpunt in te nemen en Italië op te roepen om deze afschuwelijke daad strafbaar te stellen!

Help marteling strafbaar te stellen in Italië!

Italië moet zo snel mogelijk martelen als misdrijf opnemen in het Wetboek van Strafrecht, omdat martelen een middeleeuwse praktijk is die geen enkele plek heeft in een beschaafd land.

Veel te lang heeft Italië verzuimd om in deze zaak zijn grondwettelijke en internationale verplichtingen na te komen. Veel te lang zijn martelaren onder hun straf uitgekomen.

Wij willen dat martelen als misdrijf wordt omschreven - en dat willen we NU!

"Geen land kan zichzelf immuun beschouwen - of dat altijd blijven - tegen het risico van geïnstitutionaliseerd geweld. Niemand kan dit omdat marteling deel uitmaakt van de pathologie van een democratie. Om immuun te zijn moeten we zonder angst het beestje bij de naam noemen. Wonen in een stevige democratie betekent niet hetzelfde als de kwestie ergens anders neerzetten - het betekent dat men in staat is om het probleem op te pakken, te erkennen en aan te pakken." - Patrizio Gonnella, voorzitter van Antigone in een interview met Vice.

‘Martelen is verboden’

Het verbod op marteling is een van de meest essentiële normen van de internationale gemeenschap. Niet alleen is marteling door een veelheid van teksten over mensenrechten verboden, maar ze is ook door internationaal humanitair recht verboden en een misdaad tegen de menselijkheid volgens het internationaal strafrecht. Daarboven wordt marteling gezien als een dwingende rechtsnorm (jus cogens) in internationaal recht - dat is een norm waarop geen enkele staat uitzonderingen mag maken. centra le en hoogste norm

Met andere woorden: het verbod op marteling moet tot de "hoogste normen" behoren en blijven, tot het punt waarop iedereen het normaal vindt om te zeggen, "als iets een mensenrecht is, dan is dat het recht om niet gemarteld te worden".

Het verzuim van Italië

Ondanks alle reeds verspilde inkt om het absolute verbod op marteling ondubbelzinnig te bevestigen, is het nog steeds in de hele wereld dagelijkse praktijk. Niet alleen in totalitaire regimes, maar ook in "geciviliseerde" landen.

Dat geldt ook zeker voor Italië. De rechtszaken in Straatsburg over marteling in dit land door politiehanden, zijn hier getuige van (zie het befaamde oordeel in de zaak Cestaro en de twee recente schikkingen in de zaak van de gevangenis van Asti en de barakken van Bolzaneto).

En toch, ondanks de vele pogingen de afgelopen jaren en de door maatschappelijke organisaties zoals Antigone uitgeoefende druk, is het zoveelste wetsvoorstel om marteling te verbieden nog verre van goedgekeurd en ligt het al maandenlang muurvast in het parlement.

Laat je stem horen

Dit kan niet langer zo doorgaan. Veel en veel te lang heeft Italië verzaakt om zijn internationale en grondwettelijke verplichtingen na te komen in deze fundamentele kwestie. Het is de hoogste tijd dat martelen als misdrijf wordt erkend in het Italiaanse strafrecht en dat daarmee eindelijk een einde komt aan een jarenlange straffeloosheid.

De nationale petitie in Italië die Antigone heeft opgezet, heeft nu bijna 55 duizend handtekeningen opgeleverd.

Nu vragen we aan de internationale gemeenschap om zich te voegen in de oproep aan het Italiaanse parlement om per direct de wet goed te keuren die martelen als een misdrijf definieert. We hebben uw steun nodig om er zeker van te zijn dat ons pleidooi voor recht gehoord wordt!