Kies duidelijk tegen de hardvochtige nieuwe anti-migrantenwetten van Hongarije!

Hongarije moet nu toch eindelijk de rechten van vluchtelingen respecteren! Stuur een brief naar de Hongaarse minister-president en voeg je bij ons in onze eis voor een eerlijke en menselijke behandeling van de mensen in nood!

Bedankt voor je interesse, maar deze campagne is geëindigd.

De Hongaarse burgerrechtenbeweging HCLU en Hungarian Helsinki Committee, Menedék - Hungarian Association for Migrants, Artemisszió Foundation, Migration Aid en Migrant Solidarity Group NGO’s roepen alle Europese burgers op om de onlangs aangenomen wetten, die toestaan dat asielzoekers direct naar Servië worden uitgezet en een tijd in de gevangenis mogen worden gezet als ze de grens oversteken, onmiddellijk terug te draaien.

Wij roepen de Hongaarse regering op om wetgeving aan te nemen die in overeenstemming is met internationale en Europese wetgeving en om in veilige accommodatie te voorzien die de waardigheid van mensen die in erge nood zijn respecteert.

De nieuwe hardvochtige wetten treden op 15 september in werking. Vanaf dan worden onwettige migranten die Hongarije binnenkomen per direct teruggestuurd naar het land waar ze de grens overstaken, voornamelijk Servië. Dit betekent een terugkeer naar een land dat een veilig asielsysteem ontbeert.

De wetten die voorzien in de automatische uitzetting van migranten en van de illegale grensoverschrijding een misdrijf maken waar een gevangenisstraf op staat, hebben voor de Hongaarse regering maar één doel: om zelf te ontkomen aan haar humanitaire plichten en schulden.

De huidige vluchtelingencrisis is niet de schuld van de Hongaarse regering – het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de EU om een oplossing te vinden. De reactie van de Hongaarse regering echter op de crisis is niet alleen een schandvlek voor Hongarije, maar ook een schande voor de EU.

Geen enkele lidstaat zou vluchtelingen ooit als volksvijanden moeten beschouwen en zulke onderdrukkende maatregelen tot wet verheffen. Daarom vragen wij aan alle Europese burgers om ons doel ook te steunen en zich krachtig uit te spreken tegen de onmenselijke en ondemocratische stappen van de Hongaarse regering.

Wij eisen van de Hongaarse regering menswaardig tijdelijk onderdak voor alle illegale migranten en eerlijk en proces en beoordeling van alle asielaanvragen die vluchtelingen die via Hongarije de Europese Unie hebben ingediend.

Hongarije moet terug op het pad van het resprecteren van mensenrechten en zijn verplichtingen onder internationale wetgeving en Europese Verdragen nakomen.

De vernedering van zowel vluchtelingen als Hongaarse burgers moet nu ophouden. Wij roepen de Hongaarse regering op om op te trekken met andere Europese landen in onderhandelingen om zo tot een langdurige en gezamenlijke oplossing te komen.

Boedapest, 14 september 2015,

Hongaarse Burgerrechtenbeweging HCLU,

Zorg ervoor dat je je brief verstuurd --–»