Transatlantinė sutartis: nuo demokratijos prie valdymo

Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė kelia ne tik svarbius socialinius, aplinkos apsaugos ar demokratijos klausimus - ji kelia ir pavojų.

Belgijos žmogaus teisių lyga pristato interviu su „No-Transat“ platformos atstovu Bruno Poncelet, kuriame jis kalba apie su Transatlantinė prekybos ir investicijų partneryste susijusias problemas ir apie tai, kokią įtaką ši sutartis turės demokratijai.