Democracy & Justice

Pasenę Vokietijos įstatymai kelia pavojų pilietiniam aktyvizmui

Berlyno mokesčių inspekcija panaikino vienos Vokietijos NVO labdaros statusą. Dėl to piliečiams bus sunkiau išsakyti savo nuomonę politikams.

by Jascha Galaski
Photo: Ansgar Scheffold on Unsplash

Visi norime, kad valdžia suteiktais įgaliojimais siektų visuomenės gerovės. Susirūpinę piliečiai buriasi į teisių ir demokratijos apsaugos grupes, kad taip ir būtų.

Vokietijoje labdaros statusą gali gauti organizacijos, kurios dirba viešajam interesui. Labdaros gali išskaičiuoti joms skirtas aukas iš savo mokesčių.

Norint gauti labdaros statusą, organizacija turi užsiimti viena iš 25-ių Vokietijos įstatymuose numatytų veiklų (anglų k.).

Sąrašas apima tokias veiklas, kaip lygių teisių vyrams ir moterims, religinių teisių, teisės išsaugoti gyvybę gynimas. Į ji įtraukti įvairūs tikslai, pavyzdžiui, augalų auginimo, aerodinaminio modeliavimo ir šunų sporto propagavimas.

Tačiau sąraše nėra veiklos, susijusios su žmogaus teisių ir socialinio teisingumo skatinimu. Jis taipogi nelaiko klimato apsaugos veikla, kuria ginamas viešasis interesas.

Organizacija „Campact“ prarado labdaros statusą

Vokietijos organizacija „Campact“ kovoja už klimato apsaugą ir pagrindines teises.

Pirmadienį Berlyno mokesčių inspekcija atėmė iš organizacijos labdaros statusą, motyvuodama tuo, kad tam tikra pastarosios veikla nėra vykdoma labdaringais tikslais, yra „per daug politizuota“.

Tai skaudus smūgis organizacijai, kuri bando tarnauti visuomenės labui. Smūgis ir moksleiviams, kurie kas penktadienį gatvėse žygiuodavo kartu su „Campact“ už geresnę ateitį.

Ir tai nėra pavienis atvejis. Labdaros statusą šiais metais prarado ir Prancūzijos organizacijai „Attac“.

Žmogaus teisės ir aplinkos apsauga – aukščiau politinių linijų

„Campact“, „Attac“ ir kitos panašios organizacijos siekia užtikrinti, kad visi galėtume gyventi oriai ir nesunaikintume planetos. Tokia veikla tikrai susijusi su viešuoju interesu ir yra svarbesnė už pavienes politines pažiūras..

Europos vyriausybės Europos žmogaus teisių konvencijoje ir ES pagrindinių teisių chartijoje įsipareigojo ginti žmogaus teises ir aplinką.

Aplinkos ir pagrindinių teisių apsauga taip pat įtraukta į Vokietijos konstituciją. Skirtingos partijos gali šiuos tikslus skirtingai interpretuoti, tačiau jie patys yra aukščiau partinių linijų.

Pilietinės visuomenės organizacijos saugo mus

Dabar, kai sparčiai ribojama pilietinių organizacijų erdvė, reikia ypač rimtai žiūrėti į tokius atvejus. Netekus labdaros statuso, kilo pavojus „Campact“ finansavimui ir egzistavimui. Vyriausybė turi atstatyti organizacijos statusą, o pasenusį įstatymą pakeisti.

Pilietinės visuomenės organizacijos saugo mus. Jos užtikrina, kad nebūtų pažeisti teisinės valstybės principai – verčia valdžią paklusti įstatymui. Jos informuoja mus apie politines diskusijas, kurios gali turėti įtakos mūsų teisėms ir gyvenimo kokybei. Bandymas apriboti jų finansavimą – tai išpuolis prieš mūsų demokratiją.

pilietinės visuomenės organizacijos , NVO laisvė , Europos Žmogaus Teisių Konvencija , Bundestag , Vokietija