Tech & Rights

Slaptos informacijos rinkimo tvarka Vengrijoje pažeidžia asmenų teises

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas tapo galutiniu: Vengrijos įstatymai pažeidžia teisę į privatumą ir į šeimos gyvenimo gerbimą, tad vyriausybė privalo keisti dabar galiojančias normas. Strasbūras atmetė...

by Hungarian Civil Liberties Union
(Image: Moyan Brenn)

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas tapo galutiniu: Vengrijos įstatymai pažeidžia teisę į privatumą ir į šeimos gyvenimo gerbimą, tad vyriausybė privalo keisti dabar galiojančias normas. Strasbūras atmetė Vengrijos prašymą pakeisti sprendimą dėl galimybės gauti slaptą informaciją šalies saugumo tikslais, kai tai patvirtina ministro įsakymas. Du HCLU nariai, Beatrix Vissy ir Máté Szabó, į teismą kreipėsi dėl Terorizmo prevencijos centro įgaliojimo rinkti slaptą informaciją.

EŽTT , sekimas , teismas , HCLU