Tech & Rights

Rumunijos kalėjimuose sąlygos vis dar „pusėtinos“

Europos komiteto prieš kankinimus delegacija paskelbė vasarą vykusio vizito Rumunijoje ataskaitą. Išvados: kalėjimai vis dar perpildyti, kelia pavojų sveikatai, be natūralaus apšvietimo ar tinkamo vėdinimo.

by The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee

Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) paskelbė apie savo paskutinio apsilankymo Rumunijoje (2014 m.birželio 5-17 d.) ataskaitą. CPT delegacija lankėsi devyniose kardomojo kalinimo įstaigose, keturiuose kalėjimuose ir Rahovos pataisos namų ligoninėje. Delegacija ėmė interviu iš kalinių ir suimtųjų, taip pat dviejų psichiatrinių ligoninių („Sapoca Iasi“ ir 2-ojo neuropsichiatrijos centro Bukarešte) darbuotojų. CPT taip pat Bukarešte susitiko su APADOR-CH atstovais.

„Pusėtinos sąlygos“

Ataskaitoje minimi teigiami pokyčiai po apsilankymo 2010 m. Kaip gerosios praktikos pavyzdys paminėtas gydytojo, registruojančio faktus po suimtų asmenų apžiūros, suimtųjų parodymus (net ir tais atvejais, kai nėra jokių fizinio smurto žymių) buvimo užtikrinimas Bukarešto areštinėse.

Tačiau CPT taip pat pažymėjo, kad per pastaruosius penkerius metus sulaikymo sąlygos policijos areštinėse, kuriose asmuo gali būti laikomas iki trijų mėnesių, „vis dar yra pusėtinos, ypač kalbant apie perpildymą, patalpų apleistumą, pavojų sveikatai ir tai, kad nėra tinkamai užtikrintas natūralus apšvietimas ir ventiliacija.“

Ankštoka

Delegacija taip pat pastebėjo, kad kalėjimuose kaliniai bijojo kalbėti su CPT delegacijos nariais. Vis tik delegacijai teko išklausyti daug kaltinimų netinkamu elgesiu (ypač iš kalinių, teigiančių, kad prieš juos fiziškai smurtavo kaukėti specialiųjų pajėgų pareigūnai). Ataskaitoje rašoma, kad tą dažniausiai teigia griežčiausio režimo kamerose laikomų kalinių, taip pat Arado ir Oradėjos kalėjimų uždarose kamerose laikomi asmenys.

CPT nustatė, kad kalėjimai taip pat yra perpildyti - kai kur vienam asmeniui tenka ne daugiau 2m² (pavyzdžiui, Târgşor moterų pataisos įstaigoje). Tai kelia ypač didelį nerimą, kadangi sulaikytieji kamerose praleidžia 20-22 valandas per dieną.

Delegacija savo ataskaitoje rekomendavo Rumunijos vyriausybei imtis priemonių, kad atsirastų daugiau laisvės atėmimo įstaigų, o pačiose įstaigose būtų daugiau medicinos personalo. Taip pat rekomenduota sulaikytiesiems užtikrinti daugiau socialinės-pedagoginės veiklos, įskaitant ir įtraukimą į darbo rinką - ypač griežčiausio režimo kamerose ar uždarose kamerose laikomiems kaliniams.

Susidomi tik tada, kai nukenčia žvaigždės

CPT ataskaitoje taip pat aptariamas Bukarešto 10 policijos nuovadoje mirusios Gabriel Dumitrache atvejis. Atsižvelgiant į šį atvejį, Rumunijos valdžios institucijų buvo paprašyta pateikti informaciją apie tebevykstantį Dumitrache nužudymu kaltinamo policijos pareigūno bylos nagrinėjimą. CPT taip pat liepė vyriausybei imtis administracinių drausminimo priemonių prieš policijos pareigūnus, nepriklausomai nuo to, kas nutiko tyrimo eigoje.

APADOR-CH pažymi, kad CPT ataskaitoje yra daug informacijos, kurią ankčiau APADOR yra pateikusi dėl perpildymo ir blogų materialinių sąlygų Ruminijos kalinimo įstaigose. Deja, apie tai retai kada yra viešai kalbama nacionaliniu lygiu.

Taip nutinka tik tada, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pasmerkia Rumuniją dėl kalinimo sąlygų, arba kai kai suimta garsenybė skundžiasi dėl elgesio su juo sulaikymo metu. Tiek valdžia, tiek paprasti piliečiai dažnai nekreipia dėmesio į pilietines teises, o daugelis šalies gyventojų, remiantis neseniai APADOR-CH atlikto sociologinio tyrimo duomenis, apskritai nepilnai supranta savo teises.

Su pilna CPT ataskaita susipažinti galima čia.

CPT , Rumunija , kankinimai , netinkamas elgesys , kalinimo sąlygos , suėmimas , perpildymas , prastos materialinės sąlygos , Europos Taryba , komitetas prieš kankinimus