Tech & Rights

Atviras kreipimasis dėl 13 straipsnio: negalima stebėti ir filtruoti interneto turinio!

Susipažinkite su 57 NVO pasirašytu atviru kreipimusi į ES vadus, kuriame organizacijos prašo pastarųjų pašalinti 13 straipsnį iš direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje projekto.

by LibertiesEU

„Liberties“ ir organizacija EDRi („European Digital Rights“ atviru laišku kreipiasi į Europos Parlamento narius su prašymu pašalinti 13 straipsnį iš Autorių teisių direktyvos projekto. Laišką pasirašė 57-ios žmogaus teisių ir skaitmeninių teisių apsaugos organizacijos.

Europos Komisija siūlo priversti naudotojų kuriamą turinį saugančias ir platinančias interneto įmones (kaip antai video, nuotraukų dalijimosi platformas ar net žmonių rašinius talpinančius tinklalapius) filtruoti įkeliamus failus. Laišką pasirašiusių organizacijų teigimu, tai lemtų pernelyg griežtą turinio filtravimą, failų trynimą, nuolatinę vartotojų veiklos internete stebėseną. Tai prieštarautų žodžio, informacijos laisvei, privatumo gerbimui. Dėl šios priežasties organizacijos prašo Europos Parlamento narių iš projekto pašalinti 13 straipsnį.

Pateikiame mūsų atviro laiško tekstą:

Gerb. pirmininke Juncker,

gerb. pirmininke Tajani,

gerb. pirmininke Tusk,

gerb. premjere Ratas,

gerb. premjere Borissov,

gerbiami ministrai,

gerb. EP nary Voss,

gerb. EP nary Boni,

Žemiau pasirašę suinteresuotieji subjektai – pagrindines teises ginančios organizacijos.

Pagrindinės teisės, teisingumas ir teisinės valstybės principai yra neatsiejami vienas nuo kito – tai kertinės Europos Sąjungos vertybės. Bet koks bandymas apeiti šias vertybes ardo valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą, be kurio neįmanoma jokia ES veikla. Toks bandymas taipogi prieštarautų tiek pačios Europos Sąjungos, tiek ir šalių vyriausybių įsipareigojimams savo piliečiams.

Pasiūlymo dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 13 straipsnyje numatytas reikalavimas interneto įmonėms yra toks, kad jo būtų neįmanoma laikytis griežtai neapribojus piliečių pagrindinių teisių.

13 straipsnyje numatyti nauji reikalavimai vartotojų sukurtą turinį saugantiems ir platinantiems interneto paslaugų teikėjams (pvz. video, nuotraukų dalijimosi platformoms ar net žmonių rašinius talpinantiems tinklalapiams), jų tarpe – ir reikalavimas filtruoti įkeliamą turinį. Tikėtina, kad 13 straipsnis sukels tiek teisinių abejonių, jog norint toliau tęsti veiklą interneto įmonės bus priverstos stebėti, filtruoti ir blokuoti ES piliečių komunikacijas.

13 straipsnio nuostatos prieštarauja dabartinėms taisyklėms ir Teisingumo Teismo praktikai. Elektroninės komercijos direktyva (2000/31/EB) nustato vartotojų turinį talpinančių interneto įmonių atsakomybės ribas. Dabartinės taisyklės numato, kad būtina šalinti bet kokį autorių teises pažeidžiantį turinį, apie kurį įmonei buvo praneša.

13 straipsnis priverstų tokias įmones aktyviai tikrinti vartotojų turinį, kas prieštarautų Elektroninės komercijos direktyvos taisyklei dėl „bendros stebėjimo priemonės nebuvimo“. Teisingumo Teismas net dviejuose savo sprendimuose atmetė reikalavimus įdiegti elektroninių ryšių filtravimo sistemas - tiek byloje Scarlet Extended (C 70/10), tiek byloje Netlog/Sabam (C 360/10). Vadinasi, Teismo greičiausiai atmestų bet kokią nuostatą dėl privalomo filtravimo sistemų įdiegimo, mat tai prieštarautų reikalavimui užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp, iš vienos pusės, teisės į intelektinę nuosavybę ir, iš kitos pusės, laisvės vykdyti verslą bei teisės į saviraiškos laisvę (pavyzdžiui, gauti ar perduoti informaciją).

Tai reiškia, kad reikalavimas tokiu būdu filtruoti turinį pažeistų žodžio laisvę, kurią saugo Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnis. Jei tam, kad išvengtų atsakomybės, internete veikiančioms įmonėms reikės įdiegti filtravimo mechanizmus, jos tai ir padarys. Tačiau tai lems itin griežtą turinio filtravimą, grubų kūrinių trynimą, laisvė teikti ir gauti informaciją ribojimą.

Kai ES teisės aktų nuostatos prieštarauja Pagrindinių teisių chartijai, šalių konstituciniai teismai nenori jų taikyti ir Teisingumo Teismas dažniausiai jas panaikina. Tokia situacija jau buvo su Duomenų saugojimo direktyva (2006/24/EB) – ES įstatymų leidėjai tuo atveju nepaisė galimų konfliktų su Pagrindinių teisių chartija. Galiausiai 2014 m. Teisingumo Teismas paskelbė Duomenų saugojimo direktyvą negaliojančia dėl to, kad prieštaravo Chartijos nuostatoms.

Remiantis pateiktais argumentais, prašome politikos formuotojų pašalinti 13 straipsnį iš projekto.

Pasirašo:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)


Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet


CC: Permanent and Deputy Permanent Representatives of the Members States to the EU

CC: Europos Parlamento JURI ir LIBE komitetų pirmininkai

CC: Europos Parlamento JURI ir LIBE komitetų šešėliniams pranešėjai ir nariai

CC: Europos Parlamento JURI ir LIBE komitetų sekretariatai

CC: Europos Vadovų Tarybos intelektinės nuosavybės (autorių teisių) darbo grupės sekretoriatas

CC: Europos Vadovų Tarybos konkurencijos darbo grupės sekretoriatas

CC: Europos Vadovų Tarybos mokslinių tyrimų darbo grupės sekretoriatas

copyright