Tech & Rights

RIS: 2016 m. žmogaus teisių apsauga Ispanijoje nepagerėjo

„Rights International Spain“ paskelbė savo metinę ataskaitą - deja, iš jos matyti, kad valstybė praėjusiais metais nepaisė iš įvairių organizacijų plūstančios kritikos ir nesiėmė priemonių geresnei mūsų teisių apsaugai užtikrinti.

by Rights International Spain

Deja, ataskaita patvirtino, 2016 m. žmogaus teisių apsauga nepagerėjo, o valstybė nepradėjo nuosekliau laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų.

Priešingai, palyginus su praeitais metais, šiemet Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė kur kas daugiau šaliai nepalankių sprendimų.

Tokių sprendimų priežastis - kitokio pobūdžio teisių pažeidimai, daugiausia - kankinimai, saviraiškos laisvės ar teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ribojimas.

Negana to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė du su mūsų pagrindinėmis teisėmis susijusius ypatingos reikšmės sprendimus: dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir dėl teisės į šeimos gyvenimo gerbimą.

Kritika plūsta iš visur

2016 m. taip pat buvo paskelbta ir griežta JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto ataskaita, kurioje nurodoma, kad Ispanijoje trūksta kritinių priemonių ir politikos krypčių kovai su rasizmu.

Europos Taryba Žmogaus teisių komisaras pakartotinai paragino valstybę atsisakyti deportacijos supaprastinta tvarka iš Seutos ir Melilijos, taipogi sukritikavo Ispanijos delsimą įgyvendinti tarptautinius standartus pilietinio karo ir Franko režimo prievartinio dingimo aukų atžvilgiu.

Europos komitetas prieš kankinimą paskelbė ataskaitą apie FRONTEX skrydžius, kuriais migrantai būdavo deportuojami iš šalies, pažymint kritinius sistemos trūkumus.

Pabaigai reiktų pridurti, ka ne viena Europos įstaiga sukritikavo nuoseklų Ispanijos teismų nepriklausomumo varžymą.

Kviečiame susipažinti su „Rights International Spain“ 2016 m. ataskaita!

žmogaus teisės , Rights International Spain , metinė ataskaita , Ispanija