Tech & Rights

Graikijoje darbdaviai braškių rinkėjams negali nei pažadų, nei kulkų

Vienas tamsiausių etapų Graikijos teismų istorijoje baigėsi tuzinus migrantų darbuotojų bendrovės braškių laukuose apšaudžiusių vyrų bei jų boso išteisinimu.

by The Hellenic League for Human Rights

Vakarų Peloponese, Elidės prefektūroje randasi vienas mažas miestelis - Naujoji Manolada. Čionai, šimtai hektarų žemės yra nukloti šiltnamiais - juose visas spiečius įmonių intensyviai augina žemės ūkio produkciją. Deja, ryškus čionykščių braškių raudonis slepia liūdną tikrovę - kasdienį išnaudojimą, nebaudžiamumą, kraują.

Čia už skatikus ilgas valandas triūsia tūkstančiai neregistruotų migrantų. Jų varganos gyvenimo sąlygos kelia pavojų jų pačių sveikatai - braškių rinkėjai gyvena palapinėse, į kurias gali būti sugrūsta iki 25-ių žmonių, jų apgailėtinas būstas neturi nei elektros energijos, nei kanalizacijos. Vasarą temperatūra šiose palapinėse pakyla iki 40-ies laipsnių, o darbininkai yra priversti praustis ir skalbtis už gretimos benzino kolonėlės tekančiame upelyje.

2013 m. balandžio 17 d. trys didžiausioje vietos braškių bendrovėje dirbantys darbų vadovai apšaudė minią streikavusių bangladešiečių. Darbininkai teprašė duoti jiems taip ir neišmokėtą atlyginimą už šešis triūso mėnesius. Nutilus šūviams paaiškėjo, kad 35 migrantai buvo sužeisti, keli - kritinėje būklėje. Šauliai bei jų darbdavys, Nicos Vangelatos, buvo sulaikyti dėl kaltinimų prekyba darbo jėga, neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo ir darbo kodekso pažeidimų ir tų pačių metų birželio mėnesį Patrų teisme buvo pradėta nagrinėti jų - Vangelatos ir tris šaulius atstovavo garsiausi šalies baudžiamosios teisės specialistai. Viskas baigėsi tuo, kad teismas atmetė visus rimtus kaltinimus - kaltinamieji nesusilaukė net pasmerkimo dėl neregistruotų migrantų įdarbinimo.

Bylą stebėjusi Graikijos žmogaus teisių lyga nemano, kad byla išnagrinėti teisingai. Dėl to Graikijos pabėgėlių taryba ir Graikijos žmogaus teisių lyga kreipėsi į vyriausiąjį Aukščiausiojo Teismo prokurorą su prašymu panaikinti sprendimą ir bylą teisingai išnagrinėti iš naujo. Deja, peržiūrėjęs šį organizacijų prašymą vyriausiasis prokuras priėjo išvadą, kad byla buvo išnagrinėta teisingai, o vyrus dėl jiems pateiktų rimtų kaltinimų išteisinęs nuosprendis yra galutinis.

migrantai , Graikija , Graikijos žmogaus teisių lyga , migrantų teisės , Manolados byla , neteisėti migrantai