Tech & Rights

"Liberties" tinklas paskelbė kampaniją dėl COVID-19 sekimo programėlių poveikio vertinimo 9-iose ES valstybėse

9-ų ES šalių „Liberties“ tinklo narės, kartu pateikė prašymus valdžios institucijoms suteikti viešą informa-ciją apie COVID-19 plitimui kontroliuoti naudojamas programėles, kurios seka kontaktus ir simptomus bei prižiūri karantiną.

by LibertiesEU

Prašymai suteikti informaciją padės išsamiai susipažinti su šiomis programomis ir palyginti skirtingas priemones Europoje. „Liberties“ kartu su savo tinklo narėmis siekia užtikrinti, kad valdžios institucijos ir privačios įmonės neapdorotų daugiau asmens duomenų, nei to būtina apsaugai nuo koronaviruso. Taip pat raginame sumažinti duomenų nutekėjimo ir kitų privatumo pažeidimų riziką.

Informacijos laisvės užklausos padės mums rinkti informaciją apie šias programas ir leis palyginti skirtingus požiūrius visoje Europoje. „Liberties“ ir jos nariai siekia išvengti, kad valdžios institucijos ar privačios įmonės tvarkytų daugiau asmens duomenų, nei būtina norint apsaugoti mus nuo koronos viruso. Mes taip pat stengiamės sumažinti duomenų nutekėjimo ir kitų privatumo pažeidimų riziką.

Gelbėti gyvybes ir pragyvenimo šaltinius, be abejo, yra kilnus tikslas, tačiau masinis stebėjimas veikiausiai tam nereikalingas ir tikrai kelia tam tikrą pavojų. Žmogaus teisių apsaugos organizacijos turi įsitikinti, kad Europos vyriausybės rimtai žiūri į savo pareigą rengti poveikio vertinimą, ir kad nei viena jų nesinaudoja pandemija kaip pretekstu platesniam privatumą pažeidžiančių skaitmeninio stebėjimo technologijų taikymui normalizuoti.

Mūsų tikslas – sumažinti padidėjusį stebėsenos lygį. Manome, kad kontaktus sekančios, simptomus stebinčios ir karantiną prižiūrinčios programėlės turėtų būti naudojamos tik tuo atveju, jei yra įrodymų dėl jų veiksmingumo, jos skirtos konkretiems tikslams ir žmonės tai daro savo noru. Reikėtų laikytis BDARnustatytų principų.

Iniciatyva ragina vyriausybes ir visuomenės narius prisiminti, kad žmogaus teisės yra svarbios apsaugos priemonės tokiomis ekstremaliomis situacijomis, kaip ši pandemija. Jos palaiko vi-suomenės pasitikėjimą (kas būtina norint koordinuoti jos veiksmus) ir galiausiai apsaugo vi-suomenės narių sveikatą.

Prie iniciatyvos prisijungė Bulgarija, Kroatija, Vengrija, Italija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija. Projektas apims ir Belgiją, Vokietiją bei Airiją, tačiau šių šalių „Liberties“ tinklo nariai imsis kitų priemonių ir iš pradžių neteiks prašymų suteikti viešą informaciją.

Jei norite prisidėti prie projekto, susisiekite su mumis: info@liberties.eu

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

#trackthetrackers , skaitmeninis privatumas , skaitmeninės teisės , #humanrightsundercorona , teisė į privatumą