Democracy & Justice

Kaip asociacijos saugo jūsų sveikatą

Per asociacijas galime užtikrinti, kad valdžia priimtų teisingus sprendimus koronaviruso krizės metu.

by Jascha Galaski

Visi nori, kad vyriausybė pandemijos metu imtųsi teisingų veiksmų – tų, kurie užtikrintų reikiamą paramą visiems piliečiams. Ir nesvarbu, ar tai būtinos apsaugos priemonės gydytojams ir slaugytojams, ar minimalios pajamos darbą praradusiems žmonėms.

Norime, kad politikai gautų geriausias mokslininkų ir kitų ekspertų įžvalgas. Ir žinome, kad vyriausybės nesibodi aptarti verslo rūpesčių su įmonėmis. Tačiau kaip užtikrinti, kad politikai klausytų mūsų, piliečių? Reikia būdo išsakyti lyderiams, kas mums rūpi, kad priimami sprendimai būtų tinkami visiems.

Aišku, galite rašyti savo parlamentarui. Tačiau kas kreips dėmesį į pavienius balsus? Dėl to ir turime teisę burtis į ir veikti per asociacijas. Tai leidžia suinteresuotiems piliečiams organizuotis, vieningai šnekėti konkrečiais klausimais, kad būtų išgirsti. Asociacijos leidžia demokratijai funkcionuoti, mat dėl jų galime su išrinktaisiais kalbėtis jau po rinkimų, kol jie yra valdžioje. Yra daugybė pavyzdžių, kaip per asociacijas galime nukreipti vyriausybę teisinga linkme – štai keletas jų.

Sveikatos apsauga

Visi nori būti sveiki. Tai suteikia laisvę daryti tai, ko norim – pavyzdžiui, leisti laiką su artimaisiais ar užsidirbti pragyvenimui, kad išmaitinti šeimą. Dėl to ir egzistuoja žmogaus teisė į sveikatos priežiūrą. Tačiau pastaraisiais metais dauguma Europos vyriausybių mažina gydytojų ir slaugytojų finansavimą. Aišku, pandemiją įveikti sunku bet kokiai sveikatos priežiūros sistemai, tačiau apkarpiusios sveikatos apsaugos biudžetus vyriausybės apribojo jų galimybę rūpintis žmonėmis koronaviruso metu.

Gydytojai ir slaugytojai visoje Europoje per juos atstovaujančias asociacijas ragina vyriausybes investuoti daugiau lėšų į apsaugos priemones, personalą ir vaistus. Nors vyriausybės iš pradžių nenorėjo klausyti, dabar, regis, daugelis jau ėmėsi teisingų veiksmų.

Finansinė parama

Visi norime būti užtikrinti, kad sunkmečiu susirgus ar praradus darbą vis tiek išlaikysime bent minimalų pragyvenimo lygį. Tai viena priežasčių, kodėl mokame mokesčius ir socialinio draudimo įmokas. Dėl to egzistuoja žmogaus teisę į socialinę apsaugą.

Vokietijoje asmuo pradėjo peticiją vyriausybei dėl visuotinių bazinių pajamų, kurią jau pasirašė beveik pusė milijono žmonių. Šią idėją jau rimtai svarsto daugybės šalių politikai, ji netrukus bus įgyvendinta Ispanijoje.

Peticijos pasirašymas – tai vienas paprastas būdas suvienyti balsus, kad politikams parodytume, kas mums rūpi. Šią peticiją, kaip ir daugelį kitų, sąlygas sudarė asociacija Change.org. Pasaulyje yra daugybė kitų asociacijų, leidžiančių panašiomis priemonėmis žmonėms išsakyti savo norus vyriausybėms.

Mūsų laisvės

Visi mėgaujamės laisve. Pavyzdžiui, norime laisvai skaityti ir diskutuoti naujienas, dalintis asmeninėmis istorijomis, judėti nestebimi kitų. Dėl to egzistuoja teisė į privatumą – tai leidžia mums laisvai mąstyti, kalbėtis, dalytis idėjomis ir gyventi savo gyvenimą nepriklausomai nuo kitų asmenų nuomonės. Šiais laikais internetu naudojamės beveik visose gyvenimo srityse, visur nešiojamės mobiliuosius telefonus. O tai reiškia, kad internete paliekame visų savo veiksmų pėdsaką.

Daugelis vyriausybių nori šios asmeninės informacijos, kad galėtų sekti, kas užsikrėtęs, kur lankėsi, ir ar sėdi namuose. Daugelis mūsų mielai sutiktų laikinai apriboti savo laisvę, jei tai padėtų užkirsti kelią viruso plitimui. Visi juk linkime viens kitam geriausio.

Tačiau kaip žinoti, kad valdžia šią informaciją naudos tik kovai su koronavirusu, o pasibaigus pandemijai nustos ją rinkti ir skubiai ištrins? Daugelis vyriausybių nėra numačiusios privatumo apsaugos garantų. Jos tiesiog prašo telekompanijų perduoti joms visą mūsų asmeninę informaciją.

Asociacijos, kaip antai teisių ir demokratijos apsaugos grupės, siekia užtikrinti, kad vyriausybės apribotų mūsų informacijos rinkimą. Jei politikai atsisako klausyti, asociacijos gali kreiptis į teismą ir prašyti šio neleisti valdžiai veržtis į mūsų privatumą labiau, nei tai būtina viruso plitimui sustabdyti.

Sveika demokratija – sveiki ir jūs

Nutiesdamos tiltą tarp visuomenės ir politikų, asociacijos padeda demokratijai funkcionuoti. Mūsų išrinktieji labiau linkę priimti visiems tinkamus sprendimus, kai nebijom išsakyt, ką galvojam. Asociacijos leidžia mūsų bendruomenei būti sveikai ir klestėti, nes per jas demokratija būna sveika ir stipri.

#HumanRightsUnderCorona

sveikatos apsauga , asociacijų laisvė , susirinkimų laisvė