Democracy & Justice

Europos vertybių apsaugos priemonė - klausimai ir atsakymai

Norite sužinoti, kodėl ES turi sukurti laisvių fondą Europos teisių ir demokratijos gynėjams remti? Puiku - skaitykite toliau!

by LibertiesEU

Kodėl mums reikia teisių ir demokratijos apsaugos grupių?

Visi nori gerai veikiančių ligoninių, ar ne? Ir padorių mokyklas kitoms kartoms šviesti? Ir gerai apmokytų policijos pareigūnų mūsų bendruomenėse? Aišku, kad taip. Ir visi taipogi norime, kad vyriausybė tarnautų viešajam interesui ir nekištų nagų prie mūsų laisvių. Tačiau tam reikia ir sveikų, gerai finansuojamų teisių ir demokratijos apsaugos grupės.

Ką daro šios grupės?

Žmogaus teisių gynėjai atkreipia dėmesį, kai vyriausybes pažeidžia įstatymus. Jie informuoja visuomenę apie tai, kaip juos įtakos įstatymai ir politikos kryptys. Jie suteikia žmonėms galimybę grupuotis ir vienbalsiai užduoti jiems svarbius klausimus. Nesate patenkintas savo pensijos sumažinimu ar nutarimu iškirsti mišką? Norite prisijungti prie protesto ar nusiųsti laišką savo politikams? Tai įmanoma, kai egzistuoja organizacijos, galinčios padėti Jums organizuotis ir teikti informaciją.

Kodėl šioms grupėms dabar blogai?

Kai kurios šalys, kaip antai Vengrija, Airija, Italija, Lenkija ir Rumunija, ėmė mažinti arba blokuoti žmogaus teisių gynėjų finansavimą. Kai kuriais atvejais vyriausybės įklampina šiuos veikėjus į biurokratijos liūną ir vykdo prieš juos šmeižto akcijas. Ir visa tai tam, kad jie negalėtų daryti savo darbo – padėti liaudžiai išsakyti savo nuomonę dėl valdžios. Kai kur šios problemos opesnės, tačiau jų apstu visoje ES. Sąjunga turėtų investuoti į teisių gynėjus čia pat, kaip jau daroma su užsienio gynėjais, kad būtų galima apsaugoti bendras vertybes – tokias, kaip teisinė valstybė, demokratija ir pilietinės laisvės.

Kodėl ES turėtų jas remti?

Šiuo metu Europoje žmogaus teisių gynėjai neturi reikiamų lėšų kovai su piktnaudžiaujančiomis vyriausybėmis, kovai už teisingumą ir sąžiningumą. ES šimtus milijonų eurų skiria tokioms pat organizacijoms už Europos ribų. Tačiau nėra ES lėšų teisių ir demokratijos apsaugai Sąjungos viduje – net jei ES yra teisiškai įsipareigojusios ginti šias bendras vertybes. Vietoje to, organizacijos gauna lėšas iš filantropų ir kelių ne ES šalių vyriausybių (ypač iš Norvegijos). Deja, to nepakanka. ES turi prisidėti prie demokratijos aukuro.

Na, OK, gera mintis, tačiau ką galiu padaryti?

Europos Parlamentas neseniai didžiule balsų persvara pritarė Europos vertybių apsaugos priemonės sukūrimui. Institucija paprašė Europos Komisijos įtraukti šią priemonę į ES septynerių metų biudžeto projektą. Tai - žingsnis link „Liberties“ pergalės, tačiau to dar negana. Regis, Komisija ketina ignoruoti Europos Parlamentą ir gegužės 30 d. skelbtinuose pasiūlymuose dėl naujų finansavimo programų tik nežymiai pakeisti egzistuojančias taisykles. To nepakaks pilietines laisves ginančioms organizacijoms, kad jos galėtų užtikrinti gyvą ir sveiką demokratijoje visoje Europoje. Netylėkite! Iki gegužės 30 d. paraginkite Komisiją sukurti Europos vertybių apsaugos instrumentą. Vos keliais spustelėjimais galite nusiųsti šio puslapio dešinėje esantį pavyzdinį el. laišką Komisijos vicepirmininkui Frans Timmermans ir ES biudžeto komisarui Gunther Oettinger!

parama , pilietinės visuomenės organizacijos , Europos vertybių apsaugos priemonė