Tech & Rights

Naujoje ataskaitoje išvardinti galimi pavojai teismų nepriklausomumui Ispanijoje

Europos Tarybos prašymu teisėjų ir prokurorų parengta ataskaita nurodė ne vieną galimą pavojų teismų nepriklausomumui Ispanijoje.

by Rights International Spain

Konsultacinė Europos teisėjų taryba ir Konsultacinė Europos prokurorų taryba Europos Tarybo generalinio sekretoriaus Thorbjørn Jagland prašymu parengė ataskaitą „Iššūkiai teismų nepriklausomumui ir nešališkumui Europos Tarybos valstybėse narėse.“

Ataskaitoje negailima kritikos daugeliui Ispanijos teismų nepriklausomumui grėsmę keliančių problemų - pavyzdžiui, atkreipiamas dėmesys į Generalinio prokuroro ir Generalinės teismų tarybos narių skyrimo tvarką.

Ataskaitoje nurodoma, kad Generalinio prokuroro skyrimo tvarka kelia susirūpinimą - vyriausybės atrinktą ir jai pavaldų asmenį skiria karalius.

Pavojaus teisinei valstybei

Ekspertai, kalbėdami apie Generalinę teismų tarybą, perspėjo, kad valdančiosios teisingumo institucijos (turinčios daugybę funkcijų, kaip, pavyzdžiui, drausminių nuobaudų teisėjams skyrimas ir jų aukštinimas pareigose) narių skyrimas taip pat kelia abejonių teismų nepriklausomumu.

Institucijos narius skiria Parlamentas pagal susitarimą tarp pagrindinių politinių partijų dėl kvotų. Ekspertų nuomone, tai „potencialiai kelia grėsmę teismų nepriklausomumui.“

„Rights International Spain“ apie abi problemas informavo JT ir keletą Europos institucijų. Organizacija atkreipė dėmesį, kad teismų nepriklausomumo stoka kelia grėsmę įstatymų viršenybei, pilietinės teisėms ir laisvėms. Piliečių teises užtikrinti galima tik nepriklausoma teisingumo sistema.

Rights International Spain , teismų nepriklausomumas , Europos Taryba , Ispanija