Tech & Rights

ES turi daugybę priemonių teisių ir demokratijos apsaugai - "Liberties" ataskaita

Europos Komisija ruošia pirmą pranešimą apie žmogaus teisių padėtį ES šalyse. Padedama tinklo organizacijų, "Liberties" pateikė savo pastabas kartu su pasiūlymais, kaip Sąjunga galėtų geriau apsaugoti pagrindines vertybes.

by Linda Ravo

ES jau priėmė kai kuriuos mūsų pasiūlymus dėl to, ką galima daryti norint geriau apsaugoti mūsų teises ir demokratiją. Pavyzdžiui, steigiamas naujas teisių ir demokratijos apsaugos grupių paramos fondas, įgyvendinama galimybė nutraukti ES lėšų teikimą autoritarinėms vyriausybėms. Naujoji Europos Komisijos metinė ataskaita – taipogi viena mūsų idėjų. Toks metinis ES vyriausybių patikrinimas padės išsiaiškinti ES šalyse kylančias grėsmes demokratijai, kas leis ES įsikišti joms dar neįsišaknijus (kaip, pavyzdžiui, buvo Vengrijoje ir Lenkijoje).

Savo pranešimą Komisija skelbs rugsėjo mėn. Šiuo metu renkama informacija apie situaciją. „Liberties“ taip pat pateikė ataskaitą su kai kurių tinklo narių paruošta informacija.

Mūsų ataskaita apima 8 ES šalis: Bulgariją, Kroatiją, Vengriją, Italiją, Nyderlandus, Lenkiją, Rumuniją ir Ispaniją. Joje parodoma, kad grėsmė demokratijai ir teisėms kyla ne tik tose ES šalyse, kuriose valdžioje yra autokratai (kaip Lenkija ir Vengrija) – nors jose padėtis gerokai rimtesnė, panašių tendencijų yra ir kitose ES dalyse. Štai keturios mums opiausios problemos:

  • Teismai nėra pakankamai nepriklausomi ir veiksmingi. Tai – didelė problema: į juos kreipiamės būtent tada, kai viskas pakrinka. Tad norime turėti galimybę išsakyti savo versiją ir būti teisingai įvertinti nešališko arbitro.
  • Tam tikrose valstybėse vis dar yra daug korupcijos vyriausybėje. Daugeliui vyriausybių ne taip gerai sekas ją atskleisti ir patraukti politikus atsakomybėn. Egzistuojant korupcijai, politikai prioretizuoja savo draugus ir šeimas, o ne mus.
  • Žiniasklaida nesugeba tinkamai dirbti: kai kur žurnalistams neleidžiama laisvai raportuoti, nes vyriausybė kontroliuoja visuomeninį transliuotoją. Kitais atvejais žurnalistai bijo skelbti tyrimus, nes jiems gresia teismai arba išpuoliai. Kartais nepriklausomos žiniasklaidos įmonės tiesiog neturi pinigų atlyginimams. Jei norime, kad demokratija būtų sveika, reikia laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos, kuri sektų vyriausybės darbą.
  • Kai kurios vyriausybės trukdo bendradarbiavimui per asociacijas ar taikius protestus. Vadinasi, mums sunkiau organizuotis ir išsakyti vieningą nuomonę, kad atkreiptume išrinktųjų dėmesį.

„Liberties“ ES lyderiams pateikė keletą šių problemų sprendimų, pavyzdžiui:

  • ES galėtų dažniau pradėti teisminius procesus, kai šalys pažeidžia žiniasklaidos nepriklausomybę saugančius ar antikorupcinius ES įstatymus. Šiuo metu Europos Komisija tą daro ne visada, nors turi tam įgaliojimus.
  • ES galėtų daryti didesnį politinį spaudimą vyriausybėms, kurios sąmoningai niokoja demokratiją ir teises. Pavyzdžiui, Europos Komisija į savo pranešimą galėtų įtraukti rekomendacijas vyriausybėms. Tai leistų aiškiai suprasti, ko tikimasi iš kiekvienos šalies norint išspręsti pastebėtas problemas. Deja, Komisija neplanuoja teikti rekomendacijų.
  • ES galėtų užtikrinti tinkamą demokratijos veikimą užtikrinančių organizacijų finansavimą. Pavyzdžiui, nepriklausomiems žurnalistams bei demokratijos gynėjams. Jų darbas užtikrina, kad diskusijos visuomenėje apie valdžios darbus būtų gerai informuotos, piliečiai galėtų susiekti su politikais rūpimais klausimais, o įstatymų nepaisančios vyriausybės būtų paduotos į teismą.

Atsisiųskite pilną ataskaitos versiją.

teisinė valstybė , demokratija , finansavimas