Tech & Rights

Siūloma ES terorizmo direktyva kelia pavojų pagrindinėms teisėms

Direktyvoje pilna plačiai apibrėžtų nusikalstamų veikų, ji kelia pavojų asmenų saviraiškos, judėjimo laisvei - tokią išvadą priėjo Europos teisės ekspertai.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Meijers komitetas, svarbi teisės ekspertų grupė, mano, kad Europos Komisijos pasiūlymas dėl kovos su terorizmu direktyvos kelia pavojų pagrindinėms teisėms.

Anot Meijers komiteto (Europos baudžiamosios teisės, migracijos, pabėgėlių, privatumo, kovos su diskriminacija ir konstitucinės teisės klausimais konsultuojančios nepriklausomos ekspertų grupės), Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 2 d. pateiktas pasiūlymas dėl kovos su terorizmu direktyvos nėra pakankmai pagrįstas, pernelyg išplečia baudžiamosios teisės taikymo sritį ir kelia pavojų pagrindinėms teisėms.

Platūs nusikalstamų veikų apibrėžimai

Komisija siūlo gerokai išplėsti valstybių narių baudžiamosios teisės įsipareigojimus kovos su terorizmu srityje, ypač „rengimosi“ etape, apimančiame platų elgesio spektrą, potencialiai - ir kasdienį elgesį, kaip antai keliavimas.

Komitetas nevengė įvardinti savo susirūpinimo dėl plačiai apibrėžtų nusikalstamų veikų, kaip antai viešas kurstymas vykdyti teroro aktus, terorizmo metodų mokymas ir mokymasis, kelionė į užsienį terorizmo tikslais. Minėti nusikalstamų veikų apibrėžimai kelią pavojų pagrindinėms teisėms, kaip antai saviraiškos laisvė, judėjimo laisvė ir laivė būti nediskriminuojamam.

Meijers komiteto teigimu, projektas neatitinka Europos institucijų kriminalizacijos principų ir nebuvo suderintas su kitomis ES iniciatyvomis kovos su radikalizacija, pasitraukimo ir reabilitacijos srityse.

„Terorizmas“

Taip pat abejotina, ar pasiūlymas nepažeidžia proporcingumo principo (Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, 5 straipsnis). Siūloma direktyva neužpildo esamų spragų ir nėra aišku, kodėl siūlomos priemonės apskritai būtinos.

Negana to, Meijers komitetas rekomenduoja dar kartą apgalvoti platų terorizmo apibrėžimą. Toks apibrėžimas kur kas platesniame „rengimosi“ nusikaltimų kontekste gali sukelti problemų. Direktyva taip pat turėtų apriboti galimybes asmeniui būti kaltinamam papildomais nusikaltimais.

Galiausiai reiktų paminėti, kad Europos Komisija neatliko siūlomos direktyvos poveikio vertinimo, nors yra aišku, kad reikia nuodugniai įvertinti jos poveikį pagrindinėms teisėms ir kruopščiai ištirti esamų priemonių veikimą kovos su terorizmu srityje.

Meijers komitetą sudaro nepriklausomi ekspertai, kurie sistemingai vertina, ar siūlomi Europos teisės aktai baudžiamosios teisės, migracijos teisės, privatumo ir diskriminacijos srityse atitinka demokratinės teisinės valstybės reikalavimus . Komitetas skatina skaidrumą ir demokratijos principų laikymasi priimant sprendimus, pagarbą žmogaus teisėms ir galimybę susisiekti su teisėju bendradarbiaujant teisingumo, migracijos ir saugumo srityse Europos lygmeniu. Komitetą remia keletas Olandijos pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant ir NJCM.

Su Meijers komiteto pastabomis susipažinti galite čia.

NJCM , Meijers komitetas , pagrindinės teisės , žmogaus teisės , terorizmas , Europos Komisija , Direktyva