Tech & Rights

ES privalo geriau apsaugoti mūsų vertybes - štai ką reiktų padaryti

Demokratija ir teisės vis dar yra pavojuje. Dėl to "Liberties" pateikė ES vadovams šviežių minčių, kaip būtų galima geriau apsaugoti pagrindines mūsų vertybes.

by Israel Butler

Galbūt pro jūsų akis nepraslydo, kad daugybės šalių vyriausybės ir toliau kėsinasi į mūsų pagrindines teises. Kalbam ne apie vieną-kitą problemą, kalbam apie valdžios bandymus išardyti visą mus saugančią sistemą: norą perimti teismus savo žinion, iškraipyti rinkimų sistemą, užgrobti žiniasklaidą propagandai skleisti, pakišti koją mūsų teisių gynėjams.

„Liberties“ neseniai paskelbė dokumentą, kaip ES galėtų geriau apsaugoti visuomenę nuo autoritarinių užmačių turinčių vyriausybių. Be kita ko, rekomenduojame Europos Sąjungai:

  • Reguliariai tikrinti, kaip kiekviena vyriausybė siekia įgyvendinti demokratiją, teisinės valstybės principus ir pagrindines teises. Ši procedūra turėtų būti kartojama kas vieną-du metus, siekiant problemas pastebėti ir išspręsti dar pradinėse stadijose. Tam reiktų ruošti nepriklausomą ataskaitą apie kiekvieną valstybę, kurios išvados būtų aptariamos su vyriausybėmis ir parlamentais. Aptarus išvadas, kiekvienai valstybei būtų pateiktos rekomendacijos.
  • Finansuoti teisių ir demokratijos apsaugos grupes. Šios lėšos turėtų būti skirtos visuomenės švietimui apie žmonių teises ir naudojimąsi jomis, vyriausybės stebėjimui, kad pastaroji laikytųsi savo įsipareigojimų, ir bylinėjimuisi, jei yra problemų.
  • Tobulinti jau egzistuojančias politinio ir teisinio spaudimo priemones, kad būtų galima veiksmingai daryti įtaką taisykles laužančioms, demokratiją ir teises ginančioms institucijoms (kaip antai nepriklausomi teismai ir žiniasklaida) grasinančioms vyriausybėms. Visos ES institucijos galėtų prisidėti prie patobulinimų – pavyzdžiui, Europos Parlamentas galėtų įkurti tarppartinį organą, leidžiantį skirtingų frakcijų europarlamentarams efektyviau dirbti kartu, ir taip palengvinti pagrindinių vertybių apsaugą.

Šį mėnesį Europos Komisija paskelbs rekomendacijas, kaip ES galėtų geriau apsaugoti pagrindines vertybes. Neseniai Komisija paskelbė dokumentą (komunikatą „Tolesnis teisinės valstybės principo laikymosi stiprinimas Sąjungoje“), kuriame nurodomos vietos, kurias galima tobulinti, bei atveriami vartai ekspertų pasiūlymams. Naujasis „Liberties“ dokumentas – tai mūsų atsakas į Komisijos prašymą.

Su visu dokumentu galima susipažinti čia.

žiniasklaidos laisvė , teisinė valstybė , demokratija