Europos Parlamentui: priimkite rezoliuciją - apsaugokite Vengrijos NVO laisvę!

Vengrijos pilietinei visuomenei kilo grėsmė - vyriausybė siekia susidoroti su NVO, kurios priešinasi jos bandymams piktnaudžiauti valdžia. Pasirašykite šią peticiją ir paraginkite Europos Parlamentą imtis veiksmų prieš Orbano vyriausybę!

by LibertiesEU

Prašome Europos Parlamento po balandžio 26 d. vykusių diskusijų dėl padėties Vengrijoje priimti rezoliuciją, kuria Vengrijos vyriausybė būtų paraginta atsisakytų siūlomo užsienio agentų įstatymo.

Pasirašykite peticiją. Duokite apie tai žinoti ir kitiems.

Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas pastaruosius septynerius metus po truputį ardė demokratiją šalyje. Jis perėmė visuomeninės žiniasklaidos kanalus ir bausmėmis, griežtais mokesčiais ir grasinimais uždaryti nuslopino kritiką iš beveik visų pagrindinių privačių žiniasklaidos kanalų. Jis apsaugojo savo vyriausybę nuo teismų Konstitucijos pataisomis, prigrūdo pilną Konstitucinį Teismą savo politinių sąjungininkų bei panaikino kai kuriuos svarbius šio teismo įgaliojimus. Visą šį laiką jis krovė vis daugiau turto į savo draugų verslininkų kišenes, pasinaudodamas itin korumpuota šalies politine sistema. Paskutinis Orbano „žygdarbis“ – įstatymas, pagal kurį bus uždarytas Viduio Europos universitetas (VEU), viena geriausių šalies švietimo įstaigų. Dėl grasinimų uždaryti tokią įstaigą į šalies gatves išėjo dešimtys tūkstančių protestuotojų.

Orbanas tikisi, kad kol visas pasaulis stebi sumaištį dėl VEU, niekas nepastebės jo bandymų prismaugti Vengrijoje veikiančias predemokratiškas NVO.

Dabar jis siekia susidoroti su vieninteliais žmonėmis, kas dar gali pasisakyti prieš korupciją, aplinkos naikinimą ir kovoti už visų vengrų teises: saujele tyrimus atliekančių žurnalistų ir žmogaus teisių aktyvistų. Orbanas pyksta. Praėjusiais metais per referendumą dėl 1,300 pabėgėlių kvotos atmetimo balsavo tiek mažai žmonių, kad jis buvo paskelbtas neįvykusiu. Jo emocijos suprantamos – manoma, kad jis pabėgėlių neapykantos kampanijai išleido apie 30 mln. eurų. Orbanas mano, kad dėl šio pralaimėjimo iš dalies kalti žmogaus teisių gynėjai, teigę, jog visas referendumas buvo nesąmonė, mat tarptautinės teisės normos įpareigoja visas šalis padėti pabėgėliams. Orbaną taip pat erzina aplinkosaugos NVO, kurios pastoviai kelia klausimus dėl naujos Putino pinigais pastatytos atominės elektrinės, taip pat valstybės lėšų pasisavinimo atvejus nuolatos atkapstantys žurnalistai ir antikorupcinės NVO.

Įstatymo projekte numatyta, kad bet kuri daugiau nei 23,300 eurų iš užsienio gaunanti NVO Vengrijoje privalės viešai save deklaruoti „užsienio agente“. Tai – Putino anti-NVO įstatymo kopija.

Jei NVO to nedarys, jos bus bus nubaustos pinigine baude ir galiausiai uždarytos. Orbano tikslas – stigmatizuoti, diskredituoti ir (kaip kad teigė kiti vyriausybės nariai) galiausiai iš šalies išvaryti jam nepatinkančias nevyriausybines organizacijas. Tokia pati taktika buvo naudojama ir Rusijoje. Augant visuomenės nepasitikėjimui ir spaudimui iš valdžios institucijų, paskutinės Vengrijos demokratiją ginančios organizacijos iš tiesų gali būti uždarytos.

Jei Europos Parlamentas nori apsaugoti pagrindines ES vertybes, jis turi aiškiai parodyti, kad Sąjungoje nėra vietos tokiems putiniškiems prieš demokratiją nukreiptiems įstatymams. Raginame jus padėti apsaugoti paskutinę Vengrijos demokratijos gynybos liniją.

Pasirašykite peticiją ir ir parodykite, kad palaikote pilietinę visuomenę Vengrijoje!