Pėsčiomis Eurotunelį perėjusiam migrantui - prieglobstis

Didžioji Britanija suteikė prieglobstį 40-mečiui sudaniečiui Abdul Rahman Haroun. Jo istorija - nepaprasta: vyras praeitą rugpjūtį pėsčiomis perėjo Eurotunelį, po 11-os valandų kelionės galiausiai išlindęs prie Folkstono. Tunelio ilgis - 50 kilometrų; visą šią atkarpą Haroun slapstėsi nuo sargų pro šalį dideliu greičiu lekiant traukiniams. Vyras buvo areštuotas prie išėjimo, jam buvo pareiškti kaltinimai. Šį mėnesį teisėjas turi paskelbti, ar kaltinimai bus panaikinti dėl to, kad jam buvo suteiktas prieglobstis.