Miškolce - rimti romų žmogaus teisių pažeidimai

Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga ir Tautinių bei etninių mažumų teisinės gynybos biuras 2014 m. kovo mėnesį pranešė Vengrijos ombudsmenui - pagrindinių teisių komisarui - apie tai, kaip Miškolco policijos departamentas kontroliuoja atskirtų miesto rajonų gyventojus. Ombudsmeno ataskaita atskleidė rimtus pagrindinių teisių pažeidimus, ypač susijusius su baisiame skurde gyvenančiais romais. Jei Miškolco pareigūnai nesilaikys ombudsmeno rekomendacijų, HCLU pažadėjo imtis tolesnių veiksmų.