JT ekspertas D. Pūras pristatė ataskaitą Žmogaus teisių tarybai

Birželio 24d. JT specialusis pranešėjas teisei į sveikatą D.Pūras paragino šalis nares daugiau dėmesio skirti socialiniams veiksniams, darantiems įtaką psichikos sveikatai. „Socialinių santykių kokybė yra svarbu“, teigė D.Pūras. „Ryšiai tarp individų, šeimų ir bendruomenių, tarp skirtingų kartų, tarp vyriausybių ir žmonių, tarp įvairių tautų, ir tarp žmonijos bei gamtos yra esminiai psichikos sveikatai“. Kartu ekspertas išsakė raginimą panaikinti vaikų globos įstaigas ir poreikį kovoti su patyčiomis, užkirsti kelią depresijai, savižudybėms, pasitelkiant modernias visuomenės sveikatos prieigas.