Lietuvos Seimas įtvirtino galimybę į Konstitucinį Teismą kreiptis individualiai

Seimui pritarus pataisoms, Lietuvoje įsigalioja nauja tvarka, pagal kurią sudaroma galimybė į Konstitucinį Teismą kreiptis kiekvienam fiziniam asmeniui. Tai reiškia, jog asmuo turės teisę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo ar kito Seimo akto, prezidento ar vyriausybės akto, jei jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė asmens konstitucines teises ar laisves. Tikimasi, jog naujoji tvarka sumažins ir kreipimųsi skaičių į Europos žmogaus teisių teismą. Anksčiau į Konstitucinį Teismą galėjo kreiptis tik Seimas, Seimo narių grupė, teismai, kai kada – Prezidentas ar Vyriausybė.