Lenkijos premjerės planai dėl lėšų paskirstymo papiktino žmogaus teisių NVO

Lenkijos premjerė Beata Szydło paskelbė planus įsteigti naują departamentą pilietinės visuomenės veiklai, kuris centralizuotų valstybės finansavimą ir „įvestų tvarką visoje NVO sferoje“. Tai papiktino žmogaus teisių grupes, kurios perspėjo, jog pasiūlymas leistų ministrams daryti spaudimą vyriausybę kritikuojančioms NVO. „Dauguma NVO yra pagrinde finansuojamos valstybės lėšomis, tad vyriausybei būtų lengva įgyvendinti savo siekius per finansinį spaudimą“, - teigė Liberties.eu partnerinės organizacijos, Helsinkio žmogaus teisių fondo, atstovė Dorota Pudzianowska.