Šalių vyriausybės turi „diskrecijos“ dėl gimdymo namuose reglamentavimo

Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad nacionalinės institucijos turi „nemažą diskreciją“ sprendžiant dėl gimdymo namuose reglamentavimo. Teismas šio klausimo ėmėsi gavęs dviejų čekių, norėjusių išvengti medikų įsikišimo gimdant, skundą prieš Čekijos Respubliką. Pareiškėjai teigė, kad, norint akušerės pagalbos, Čekijos įstatymai įpareigoja asmenį gimdyti ligoninėje. Sprendime, kurį palaikė 12 iš 17-os teisėjų, buvo nustatyta, kad tai nepažeidė EŽTK 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą).