Vokietija: žmogaus teisių problemos, apie kurias jums turėtų rūpėti

Žmogaus teisės yra pažeidžiamos visame pasaulyje, tačiau dažnai pamirštame atvejus, kai tai vyksta ant mūsų pačių slenksčio. Visų problemų Vokietijoje išvardinti neįmanoma, tačiau pateikiame keletą ryškiausių jų pavyzdžių.

Pabėgėliai ir prieglobstis

Pabėgėlių ir prieglobsčio politika - klausimas, kuriam jau yra skirta daug dėmesio ir apie kurį jau yra daug kalbėta. Kodėl taip yra, kad itin dažnai pabėgėliai, norintys gauti teisę prašyti prieglobsčio, teturi tik vieną variantą - ryžtis į pavojingą, nelegalią kelionę? Kodėl Vokietijos institucijos ilgiau nei bet kur kitur Europoje nagrinėja prašymus suteikti prieglobstį? Kodėl Vokietijos savivaldybės neužtikrina tinkamo būsto pabėgėliams? Kodėl vis girdime ir girdime apie atvejus, kai policininkai ar privatūs apsaugininkai žiauriai muša pabėgėlius? Ir kaip taip gali būti, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams buvo apsunkintos iki tokio lygio, jog dėl to vos nenumirė vaikas?

Duomenų apsauga ir informacijos laisvė

Daugelis žmonių labai neapdairiai elgiasi su savo asmeniniais duomenimis internete. Ar jie žino, kaip tai gali atsiliepti jų privačiam gyvenimui? Ką skaitmeniniame amžiuje iš tiesų reiškia teisė į privatumą, ir kokias pasėkmes tai gali turėti Vokietijai? Kas, kaip ir kodėl seka ryšius Vokietijoje? Kiek ir kokios stebėsenos bei sekimo iš tiesų reikia, ir kiek tarpusavyje turėtų bendradarbiauti slaptosios tarnybos? Ar Bundestago parlamentinis NSA tyrimo komitetas sugebės atskleisti užsienio slaptųjų tarnybų šnipinėjimo Vokietijoje mastą ir aplinkybes? Ar Voketijos užsienio žvalgybos tarnybos (BND) galių išplėtimas, kaip kad dabar norima padaryti, iš tiesų yra teisingas atsakymas į šiuos klausimus?

Rasizmas ir diskriminacija

Dar dvi svarbios problemos Vokietijoje - rasizmas ir diskriminacija. Kaip tai galėjo nutikti, kad kraštutinių dešiniųjų pažiūrų teroristinė grupuotė keletą metų po saugumo tarnybų nosimis žudė žmones? Reaguojant į šiuos įvykius, Bundestago tyrimo komitetas paskelbė rekomendacijų sąrašą, tačiau - nors tai ir yra gera pradžia - kyla klausimas, kas užtikrins šių rekomendacijų įgyvendinimą praktikoje?

Ir kodėl taip nutiko, kad iš visų į darbą važiuojančių žmonių traukinio vagone policininkai pakartotinai tikrino tik vokiečių-indų kilmės mokslininką? Kodėl rasinis profiliavimas tapo mūsų kasdiene realybe? Kada Vokietija žada jį uždrausti, remiantis Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikimo komiteto rekomendacijomis?

Žmogaus teisės ir įstatymai

Turint omeny visus šiuos klausimus, svarbu prisiminti, kad Vokietija yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti žmogaus teises - kai šios yra pažeidžiamos, aukos gali jas ginti Vokietijos teismuose. Aišku, šiame procese svarbų vaidmenį vaidina Vokietijos pagrindinės teisės (vok. Grundrechte) ir Konstitucija (vok. Grundgesetz), tačiau šalis turi ir papildomų įsipareigojimų dėl žmogaus teisių.

Dauguma žmonių yra girdėję apie Europos žmogaus teisių konvenciją; Jungtinių Tautų sutartys dėl žmogaus teisių yra mažiau žinomos, tačiau turi tą pačią juridinę galią. Pavyzdžiui, galime paminėti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą bei Pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, Vaiko teisių konvenciją, Tarptautinę konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo arba Konvenciją prieš kankinimą ar kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą.

Visos šios sutartys turi juridinę galią Vokietijoje ir - lygiai taip pat, kaip ir su Europos žmogaus teisių konvencija - į jas privaloma atsižvelgti aiškinant Vokietijos įstatymus ar net Konstituciją. Dar liko nemažai darbo - ir istorijų, kurias reiks papasakoti.