Žmogaus teisės - įrankiai nugalėti koronavirusą

Laisva spauda, asociacijos, sveikatos ir socialinė apsauga – tai tik keturios iš visų žmogaus teisių suteiktų priemonių pandemijai įveikti.

Pandemijos metu tikimės, kad valdžia imsis tų veiksmų, kurie mus apsaugotų. Tačiau kaip užtikrinti, kad ji priimtų tinkamus veiksmus, tinkamai skirstytų valstybės lėšas? Štai keturios žmogaus teisių priemonės tam užtikrinti.

Laisva, nepriklausoma žiniasklaida neleidžia vyriausybei snausti

Visi nori žinoti, kad valdžia daro viską mums apsaugoti. Norime, kad vyriausybė lėšas skirtų ten, kur reikia – ar investuotų į medikų ir slaugytojų apsaugą, ar teiktų finansinę pagalbą darbo netekusiems žmonėms, kad šie galėtų susimokėti už būstą ir prekes. Ne mums spręsti, kokia geriausia strategija kovai su virusu. Tačiau žinome, kad politikai yra labiau linkę tarnauti visuomenei, kai žino, kad rinkėjai juos stebi. Dėl to ir turime teisę į saviraiškos laisvę. Be kita ko, ši teisė įpareigoja valstybes užtikrinti sąlygas laisvai ir nepriklausomai žiniasklaidai. Mums reikia, kad žurnalistai užduotų prasmingus klausimus, išaiškintų klaidas, praneštų, jei politika veiksminga. Tose šalyse, kur valstybinis transliuotojas yra valdomas ar spaudžiamas vyriausybės, arba kur privačią žiniasklaidą valdo politikams palankūs oligarchai, visuomenė negali pasikliauti žurnalistų funkcija priversti vyriausybę nepiktnaudžiauti galia.

Galime padėti vieni kitiems per asociacijas

Visi tikimės, kad politikai klausysis mūsų rūpesčių – ypač dabar, kai daugelis nerimauja ir yra sumišę. Neužtenka vien galimybės išsakyti savo nuomonę išrinktiesiems per rinkimus, kartą per 4-5 metus. Mums reikia su jais kalbėtis kol jie yra valdžioje ir priima sprendimus. Bet kas kreips dėmesį į kelis pavienius balsus? Dėl to turime teisę kurti ir veikti per asociacijas. Tai leidžia suinteresuotiems piliečiams dirbti kartu, kad visuomenės nariai galėtų vieningai išreikšti savo nuomonę – nesvarbu, ar tai būtų mokytojų asociacijos, kurios gina narius ir vaikus mokyklose, ar organizacijos, kurios rūpinasi pažeidžiamomis grupėmis (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėmis). Asociacijos palaiko demokratiją, nutiesia tiltą tarp visuomenės ir politikų. Vyriausybė labiau linkus spręsti visuomenei opias problemas, jei tik mes kaip piliečiai išsakom, ką galvojam. Šalyse, kurių vyriausybės apsunkina asociacijų veiklą, visuomenė negali pasikliauti aktyvistų gebėjimų perteikti jų rūpesčius politikams.

Galime užtikrinti pakankamai išteklių sveikatos priežiūros darbuotojams

Visiems geriau, kai esame sveiki. Sveikata duoda mums laisvę – galime ilgiau gyventi, palaikyti figūrą, taip geriau leisti laiką su šeima ar užsidirbti. Dėl to visi turime žmogaus teisę į sveikatos priežiūrą. Žmogaus teisių aktai nenurodo, kiek vyriausybė privalo skirti sveikatos apsaugai. Tačiau jie reikalauja, kad šios skirtų kiek įmanoma daugiau išteklių sveikatos priežiūros paslaugoms.

Teisė į sveikatos priežiūrą taipogi reiškia, kad vyriausybė negali regresuoti – t. y., sveikatos priežiūrą privaloma nuolatos tobulinti ir neleisti, kad standartai nukentėtų laikui bėgant. Tačiau būtent tai pastaraisiais metais ir vyko keliose Europos šalyse, kaip antai JK, Prancūzija ir Ispanija. Tenai vyriausybės mažino sveikatos priežiūros sistemų biudžetus.

Pandemija spaudžia visas sveikatos priežiūros įstaigas, mat tuo pačiu metu ženkliai padaugėja sergančių žmonių. Tačiau apkarpius biudžetus ligoninėms, slaugytojams ir gydytojams, tai be abejo tik sunkina situaciją. Tinkamai į savo sveikatos priežiūros sistemas investavusios vyriausybės, kaip to reikalauja žmogaus teisių aktai, bus geriau pasirengusios protrūkiui.

Galime užtikrinti sau pajamas ir namus

Įmonės atleidinėja darbuotojus arba prašo jų eiti nemokamų atostogų. Dėl to sunku sudurti galą su galu, išlaikyti stogą virš galvos. Visi norime tikėti, kad, užėjus sunkmečiui (kai susergame ar netenkame darbo), galėsime užtikrintai kažkur gyventi ar išlaikyti minimalų pragyvenimo lygį. Tai viena priežasčių, kodėl mokame mokesčius ir socialinio draudimo įmokas. Dėl to ir turime žmogaus teisę į socialinę apsaugą. Vyriausybė yra įpareigota sukurti socialinės apsaugos sistemą, galinčią sunkmečiu užtikrinti visiems minimalų pragyvenimo lygį – pavyzdžiui, būstą, maistą, sveikatos priežiūrą ir kitas būtinybes. Tinkama socialinės apsaugos sistema užtikrintų, kad darbo netekę žmonės pandemijos metu nebadautų ar netektų namų.

Savo teisėmis galime užtikrinti, kad vyriausybė darytų tai, kas geriausia

Laisva spauda, asociacijos, sveikatos ir socialinė apsauga – tai tik keturios iš visų žmogaus teisių suteiktų priemonių pandemijai įveikti. Jei šie dalykai jūsų šalyje tinkamai neveikia, vieningai su kitais piliečiais liepkite vyriausybei įgyvendinti jūsų žmogaus teises.