Vengrijos valdžia nesiliauja ribojusi spaudos laisvės

Uždarytame Röszke pasienio punkte ir toliau vyksta neramumai. Vieni pabėgėliai bando prasilaužti pro tvorą, kiti - protestuoja taikiai. Ten esantys žurnalistai, žinoma, nori pranešti apie esamą situaciją.

Vengrų vyriausybės atstovas klysta, jei mano, kad „žurnalistams čia nėra ko veikti, budinčiam pareigūnui nėra leidžiama aiškintis, kur yra agresoriai, o kur - žiniasklaidos nariai.“ Žurnalistai iš tiesų turi ne tik teisę būti įvykio vietoje - pranešti apie padėtį yra jų profesinė pareiga.

Savo ruožtu, budintis pareigūnas turi gebėti atskirti žurnalistų nuo jį puolančių žmonių, kaip ir taikiai žaidžiančius vaikus nuo akmenis mėtančių asmenų. Įstatymas numato, kad „[pareigūnas] privalo pasirinti tą prievartos priemonę, kuri bus ne tik veiksminga, bet ir mažiausiai suvaržys ar sužalos asmenį ar asmenis.“

Šalin rankas nuo spaudos!

Spauda neturėtų būti varžoma rašyti apie pabėgėlius. Policija negali taikyti prievartos priemonių žurnalistams, jei šie ne puola pareigūnus, o pranešinėja apie įvykius. Negalima žurnalisto sulaikyti už tai, kad jis daro savo darbą. Policija negali ištrinti žurnalistų padarytų nuotraukų ar vaizdo įrašų vien dėl to, kad juose yra atvaizduoti policininkai. Tokie neteisėti veiksmai, be kita ko, pažeidžia spaudos laisvę.

Šiuo metu spauda Vengrijoje vaidiną išskirtinį vaidmenį, mat jos pastangomis patikima informacija pasiekia plačiąją visuomenę. Dėl tos pačios priežasties įstatymai neleidžia drausti žurnalistams patekti į pabėgėlių priėmimo centrus. Spauda turi pareigą aprašyti, kas šiuose centruose vyksta, o visuomenė turi teisę būti informuota apie valdžios veiklą ir nusižengimus.

Oficialus šaltinis

Siekdamas pagrįsti draudimą, Imigracijos ir natūralizacijos biuro (BIN) generalinis direktorius rėmėsi iš tiesų juokingais argumentais - jo teigimu, BIN užtikrina spaudos ir informacijos laisvę, mat ji informuoja žiniasklaidą apie padėtį priėmimo centruose. Sakyti, kad žurnalistams derėtų sėdėti redakcijoje ir laukti, kol valstybės institucijos informuos juos apie tai, kas vyksta šalyje, yra absurdiška - kam tada žurnalistams iš vis būti įvykių vietose?

Žurnalistų mušimas ir sulaikymas už tai, kad jie daro savo darbą, grubiai pažeidžia spaudos laisvę. Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga teikia nemokamą teisinę pagalbą žurnalistams, kuriems institucijos trukdo vykdyti savo pareigas. Raginame nukentėjusius žurnalistus kreiptis į mus el. paštu: tasz@tasz.hu.