Venecijos komisija sukritikavo Lenkijos Konstitucinio Tribunolo įstatymo pataisas

„Konstitucinio Tribunolo darbo paralyžius kelia rimtą pavojų įstatymų viršenybei šalyje, demokratijai ir žmogaus teisių apsaugai,“ - rašo Europos Tarybos patariamasis organas.

Komisija pabrėžė, kad, siekiant išspręsti šiuo metu šalyje siaučiančią konstitucinę krizę, labai svarbu paskelbti 2016 m. kovo 9 d. teismo sprendimą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Witold Waszczykowski gruodžio mėnesį paprašė Venecijos komisijos (Europos Tarybos patariamojo organo) pateikti savo išvadas dėl Konstitucinio Tribunolo įstatymo pataisų.

2015 m. gruodžio pabaigoje priimtame įstatyme yra keletas prieštaringai vertinamų nuostatų, pavyzdžiui, pilna teisėjų kolegija sumažinta nuo 13 iki 9 teisėjų; bylos nagrinėjamos chronologine tvarka, žiūrint į tai, kada jos pateikiamos teismui; sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų dauguma; ir kt.

Ruošiant šias išvadas, Venecijos komisija susitiko su Lenkijos Prezidentu, Seimo ir Vyriausybės atstovais, Konstitucinio Tribunolo teisėjais, nacionaliniu ombudsmenu ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Komisija savo išvadas paskelbė kovo mėnesį, kritikuodama viską, kas buvo pakeista. Jos nuomone, pakeitimai sulėtins ar net paralyžiuos Konstitucinio Tribunolo darbą, o tai būtų nepriimtina, atsižvelgiant į Europos standartus.

Paskyrimai

Dalis išvadų yra susijusios teismo teisėjų skyrimo metodu. Venecijos komisija pažymėjo, kad argumentai dėl trijų 2015 m. lapkritį kadenciją baigusių teisėjų paskyrimo ir įžiebė visą krizę.

„Nepaisant to, kad po rinkimų į Parlamentą ateina nauji žmonės, iš jo negali būti atimta galia savo valia spręsti kadencijos metu kylančius klausimus., Jei Parlamentas galėtų iš anksto skirti valstybės pareigūnus, įskaitant ir teisėjus, tai prieštarautų demokratijos principams, net jei pozicijos ir atlaisvėtų kitos Parlamento kadencijos pradžioje“, - rašo Komisija. „Naujieji Parlamento nariai lygiai taip pat privalo gerbti ankstesnių sprendimus dėl valstybės pareigūnų skyrimo.“

Venecijos komisija pažymėjo, kad dabartinės konstitucinės krizės metu keisti Konstituciją nebūtų pats protingiausias sprendimas. Kita vertus, Komisija rekomendavo apsvarstyti galimybę priimti Konstitucijos pataisas, kad Tribunolo teisėjai būtų skiriami kvalifikuota balsų dauguma.

Atsisakė paskelbti

Venecijos komisija savo išvadose taip pat įvertino kovo 9 d. priimtą Tribunolo sprendimą. Pastarasis taip pat nustatė, kad pataisos visais atžvilgiais nesuderinamos su šalies įstatymais, tačiau vyriausybė atsisakė šį sprendimą skelbti.

Komisija pabrėžė, kad vyriausybės atsisakymas skelbti Tribunolo sprendimą ne tik prieštarauja teisinės valstybės principams - toks beprecedentis žingsnis tik dar labiau kurstytų konstitucinę krizę.

Komisijos akiratyje yra ne tik Konstitucinio Tribunolo įstatymo pataisos - Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Stebėsenos komitetas prašė komisijos pateikti savo išvadas dėl policijos pajėgų įstatymo. Komisija savo išvadas žada pateikti iki 2016 metų birželio pabaigos.

Kviečiame susipažinti su pilna Venecijos komisijos išvadų versija..