Namų griovimas Varnoje pažeidė tarptautinės teisės normas

Bulgarijos valdžia neseniai išvarė šimtus Maskudos rajone Varnoje gyvenusių žmonių į gatves. Nugriovus namus, benamiais liko daugiau nei 500 žmonių, įskaitant ir 233 vaikus.

Varnos savivaldybė, bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, rugpjūčio 20 d. į gatves išmetė šimtus Maskudos rajone gyvenusių žmonių. Tai - vienas didžiausių prievartinio iškeldinimo atvejų nuo tada, kai Bulgarija atsigręžė į demokratiją.

Netinkami, prastai suplanuoti miesto ir valstybės institucijų veiksmai sukėlė humanitarinę krizę, dėl kurios daugybė žmonių (o labiausiai - vaikai) atsidūrė pavojuje.

Šimtai be namų

Remiantis oficialiai išplatinta informacija, buvo planuojama nugriauti 58 namus, o nugriauti buvo 46. Iš oficialių duomenų matyti, kad tuose 58-iuose namuose gyveno 520 žmonių, įskaitant 233 vaikus.

Nepaisant teigiamai vertinamų Varnos bandymų pasiūlyti alternatyvų būstą benamių šeimoms, reikia pažymėti, kad su nukentėjusiomis šeimomis nebuvo jokių išankstinių diskusijų ir nebuvo svarstomos alternatyvos iškeldinimui. Tai lėmė, kad lietingą rugpjūčio 20 d. naktį nemažai tėvų su savo vaikais šalo lauke arba nakvojo laikinose prieglaudose.

Į lovą - po tris

Tai, kad Varnoje iš dalies pavyko rasti alternatyvų būstą, tėra laikina ir netvari. Apgyvendinimas yra numatytas tik vienam mėnesiui, kas iš esmės reiškia, kad žmonių atidavimas socialinių tarnybų žinion nėra adekvati alternatyva nugriautų namų gyventojams.

Dar prieš įsileidžiant po griovimo benamiais likusius žmones, Varnos prieglaudoje jau gyveno apie 100 žmonių - dukart daugiau, nei oficialiai leidžiama.

Politinė darbotvarkė

Nepaisant to, kad dėl priverstinių iškeldinimo buvo padaryta baisių žmogaus teisių pažeidimų, Varnos savivaldybė pareiškė savo ketinimą toliau tęsti likusių 12-os namų griovimą, taip pat nugriauti dar 150 daugiausia romų gyvenamame rajone esančių namų.

Atsižvelgiant į tai, kad Varnos mieste neteisėtos statybos neapsiriboja tik Maskudos rajone gyvenančių šeimų namais, savivaldybė elgėsi neteisingai ir diskriminuojančiai. Veiksmais siekta amoralaus politinio tikslo: pelnyti politinių taškų iš neapykantos romams ir nusistatymo prieš juos.

Tarptautiniai standartai numato, kad siekiant prievarta iškeldinti asmenis iš neteisėtai pastatyto pastato, kai pirmieji neturi kur daugiau gyventi, valdžios institucijos privalo iš anksto su jais konsultuotis ir neleisti jiems tapti benamiais - tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje.