Vaikai be pilietybės Lenkijoje skendi neaiškumuose

Naujoje ataskaitoje dėl vaikų be pilietybės parodoma, ko Lenkijai derėtų imtis, siekiant geriau saugoti vaikus. Be kita ko, rekomenduojama užpildyti dabartines spragas ir apibrėžti problemas keliančią terminologiją.

Lenkija yra viena iš nedaugelio ES valstybių, kurios dar nėra ratifikavusios 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso ir 1961 m. konvencijos dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo. Nepatvirtinus šių normų, asmenys be pilietybės Lenkijoje negali tikėtis, kad jų problemos bus greitai išspręstos.

„Nematomas problema“

„Nežinome tikslaus asmenų be pilietybės Lenkijoje skaičiaus, tačiau iš statistinių duomenų matyti, kad mūsų šalyje gali būti nuo 700 iki 10000 tokių žmonių mūsų šalyje; čia įskaičiuojame ir vaikus“, - sako Dorota Pudzianowska, naujos Helsinkio žmogaus teisių fondo ataskaitos apie be vaikus be pilietybės bendraautorė.

Tikslių duomenų nėra, kadangi Lenkijoje nėra numatyta tvarka, kuri leistų nustatyti, ar konkretus asmuo apskritai turi pilietybę. „Žiūrint iš šitos pusės, pilietybės neturėjimas yra nematoma problema“, - sako Pudzianowska.

Pasak Pudzianowskos, asmenys be pilietybės susiduria su daugybe problemų, įskaitant ir tai, kad jie negali gauti kelionės dokumentų, reikalingų norint išvykti iš Lenkijos. Be to, dėl reikiamų dokumentų trūkumo daugeliui asmenų be pilietybės (įskaitant ir vaikus) yra sunku gauti leidimą gyventi Lenkijoje. Tai, kad jie yra neregistruoti, taip pat sukelia problemų su sveikatos ir socialine apsauga.

„Lenkijoje yra daugybė atvejų, kai praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje palikti rumunų ar bulgarų kilmės romų vaikaitaip ir neįgauna jokios pilietybės“ , - sako kita ataskaitos bendraautorė Marta Szczepanikiem. „Ataskaitoje aprašėme dviejų su šia problema susidūrusių vaikų (Agni ir Marysia) atvejus.“

Spragos

Dėl tam tikrų teisinių spragų nuo pat gimimo nėra užtikrinama visapusiška vaikų apsauga nuo galimo pilietybės neturėjimo. Remiantis Lenkijos teisės aktais, tam tikrais atvejais vaikas įgyja Lenkijos pilietybę tik gimęs Lenkijos teritorijoje. Taip nutinka, kai jo tėvai nėra nežinomi ar neturi pilietybės, arba kai jų pilietybė nėra nustatyta.

Negana to, Lenkijos teritorijoje rastas vaikas, kurio tėvai nėra žinomi, taip pat įgyja Lenkijos pilietybę. „Deja, jei kitų šalių piliečių vaikas negali įgyti jų pilietybės dėl pilietybę reglamentuojančių normų konflikto - pavyzdžiui, Kubos, Šri Lankos ar Sirijos piliečių atveju - naujagimiui automatiškai nėra suteikiama Lenkijos pilietybė. Šią spragą deretų užlopyti“, - sako Pudzianowska.

Dokumentai ir apibrėžimai

Be to, Lenkijos teisė neapibrėžia „asmens be pilietybės“. Praktiškoje taip pat kyla problemų dėl tokių terminų, kaip „nežinomi tėvai“ - pavyzdžiui, kai yra motina iš užsienio ir laikoma „žinoma“, nors vaikas buvo paliktas ligoninėje beveik be jokių gimdytojos asmens duomenų, kurių neįmanoma patvirtinti.

Problemų kyla ir su gimimo registravimo nuostatomis, kurios tiksliai nenurodo, kokių dokumentų reikia iš tėvų norint užregistruoti vaiko gimimą. „Yra nutikę, kad dėl tokių dokumentų, kaip antai tėvų gimimo liudijimų, neturėjimo buvo atsisakyta įregistruoti vaiko gimimą“, - priduria Szczepanik.

HFHR ataskaita buvo parengta vykdant 2014 m. lapkričio mėnesį pradėtą Europos tinklo dėl pilietybės neturėjimo kampaniją „Nė vienas Europos vaikų negali būti be pilietybės“. Ataskaita pagrįsta duomenimis, gautais iš 16-os vaivadijų biurų, Vidaus reikalų ministerijos, Prezidento kanceliarijos ir kitų institucijų.

Su pilna ataskaita susipažinti galite čia.