Prieglobsčio prašytojų priėmimo krizė Belgijoje: tai - trūkumų ir kliūčių kupina šalis

Belgijos vyriausybės požiūris į prieglobsčio prašytojus šaliai, kuri neva gerbia žmogaus teises, garbės nedaro.

Tiek Belgijoje, tiek ir kitur Europoje prieglobsčio prašytojams turi būti užtikrinta teisė į būstą ir maistą, socialinę, taip pat teisinę, medicininę ir psichologinę pagalba, pagalbą su kalba ir galimybę įgyti išsilavinimą ar lankyti mokymus. Na, bent jau teoriškai.

Praktikoje viso to (iš esmės žmogaus orumą gerbiančių priemonių) Belgijoje nėra. Aišku, priėmimo centruose dirbantys socialiniai darbuotojai ir savanoriai yra šaunuoliai, tad net ir su ribotomis lėšomis sugeba padaryti labai daug. Tačiau jie nesusilaukia vyriausybės paramos, kuri laikosi atgrasinimo politikos, taip pat strategiškai ir ciniškai riboja šalies pajėguą priimti migrantus. Tai lemia, kad nėra gerbiamas prieglobsčio prašytojų žmogiškasis orumas.

Valstybės sekretorius migracijos ir prieglobsčio klausimais Theo Francken neseniai nusprendė pašalinti 10,000 priėmimo centrų vietų. Jo sprendimas yra pagrįstas informacija, kad su laiku į šalį atvyksta vis mažiau ir mažiau prieglobsčio prašytojų.

„Užmerktų akių“ politika

Tačiau sekretoriaus atmintis iš ties trumpa, o tai - pavojinga: juk ir pernai situacija buvo panaši. Atvykustančių migrantų skaičius mažėjo, tad buvo numatytas planas pradėti šalinti priėmimo vietas. Deja, nenumatytas vasaros masinis migrantų antplūdis lėmė, kad reikėjo skubiai kurti prastos kokybės priėmimo vietas pabėgėliams.

Belgijos Žmogaus teisių lyga ir Piliečių paramos pabėgėliams platforma birželio 20 d., Pasaulinės pabėgėlių dienos proga, pasmerkė šią „užmerktų akių“ politika, kuri neatsižvelgia į poveikį prieglobsčio prašytojams.

Jie taip pat pasmerkė faktą, kad šiuo metu egzistuoja daugybė problemų su pabėgėlių priėmimu šalyje. Iš Belgijos pabėgėlių centruose gyvenančių žmonių lūpų išgirdome daugybę pasakojimų, parodančių, kad pabėgėlių priėmimas šalyje neatspindi neva žmogaus teises gerbiančios valstybės vizijos.

Theo pažymių knygelė

Birželio 20 d. taip pat baigėsi mokslo metai ir mokiniai gavo savo metinius įvertinimus. Štai kodėl, praėjus beveik vieneriems metams po paabėgėlių priėmimo krizės pradžios, Belgijos Žmogaus teisių lygos Užsieniečių Komisija ir Piliečių paramos pabėgėliams platforma nusprendė denonsuoti šią nepriimtiną politiką ir ta proga pristato Theo Francken „pažymių knygelę“.

Nors šią „pažymių knygelę ir galima laikyti pagiežinga, ji nemeluoja apie tragišką prieglobsčio prašytojų priėmimo sistemos Belgijoje situaciją. Iš pažymių knygelės aišku viena: jis gali ir privalo daryti geriau!