Naujasis Ispanijos teisinės pagalbos įstatymo projektas - kliūtis teisingumui

Diena, kai bus priimtas Ispanijos teisinės pagalbos įstatymo projektas, jau visai arti - NVO kreipėsi į JT specialųjį pranešėją teisėjų ir teisininkų klausimais su prašymu padėti įtikinti vyriausybę, kad jos projektas atitiktų tarptautinius standartus.

Kadangi jau greitai bus priimtas Ispanijos teisinės pagalbos įstatymo projektas, „Rights International Spain“ ir Ispanijos advokatų taryba kreipėsi į JT specialųjį pranešėją teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais su prašymui nusiųsti vyriausybei laišką ir pareikalauti jos patvirtinti, kad projektas neprieštaraus tarptautinėms normoms bei standartams. Jei bus priimta dabartinė projekto formuluotė, mažiau žmonių galės naudotis valstybės apmokamo advokato paslaugomis. Kadangi į pareiškėjo finansines išgales nebebus kreipiamas dėmesys, tai gali diskriminuoti prieš kuriuos piliečius. Įstatymo projekte numatyta, kad nemokama teisinė pagalba bus suteikiama tik tam tikrų, pagal vyriausybės kriterijus nustatytų, nusikaltimų aukoms, nepaisant to, ar jie patys yra pajėgūs susimokėti už atstovavimą - tokiu būdu kai kurie atsidurs privilegijuotoje pozicijoje, o kiti bus diskriminuojami. Negana to, nelegaliems migrantams (ne iš ES valstybių) Ispanijoje išvis neturės teisės gauti nemokamą teisinę pagalbą. Toks įstatymo projektas - žingsnis atgal, kuris kliudys teisei į teisingumą Ispanijoje.