„Žmonės, ne siuntos“: nauja ataskaita apie migrantų apsaugą Italijoje

Kas minutę iš savo namų yra priversti bėgti 24 žmonės. Naujoje ataskaitoje įvertinama migrantų apsauga Italijoje.

Lapkričio 16 dieną Nacionalinės Italijos savivaldybių asociacijos (ANCI) būstinėje vyko trečiosios „2016 m. Tarptautinės apsaugos Italijoje ataskaitos“ pristatymas.

Ataskaitą parengė žymiausių migracijos klausimais dirbančių organizacijų koalicija: ANCI, „Caritas Italiana“, „Cittalia“, „Fondazione Migrantes“ ir „Servizio Centrale dello SPRAR“. Organizacijoms talkino JTVPK.

Renginį vedė „Fondazione Cittalia“ pirmininkas Leonardo Domenici, kuris pabrėžė, kad ataiska yra svarbi kaip atspirties taškas, turintis objektyvų pagrindą diskusijoms apie migraciją. Ataskaita daugiausia dėmesio telkė į migrantų psichinę sveikatą, tačiau kartu ir bendrai apibūdino migracijos fenomeną.

ANCI generalinė sekretorė Veronica Nicotra pabrėžė, kad migracija yra ilgalaikis reiškinys, todėl būtina pereiti nuo krizių valdymo į planą, kuris remiasi normalizuota situacija. Reikia dar įdėti nemažai pastangų migrantų perskirstymo klausimu, tiek Europos, tiek pačios Italijos lygmeniu. Italijoje SPRAR sistema yra atspirties taškas normalizuotiems sprendimams į migracijos klausimus, tačiau jį dar galima gerokai patobulinti.

Išvados: Europa

Ataskaitą pristatė „Fondazione Migrantes“ generalinis direktorius, monsinjoras Gian Carlo Perego. 2015 m. pasaulyje buvo 65,3 mln. perkeltųjų asmenų, kurių 21,3 milijonai buvo pabėgėliai, 3,2 milijonai buvo prieglobsčio prašytojai ir 40,8 milijonai - šalies viduje perkelti asmenys.

Tai reiškia, kad kiekvieną minutę savo namus bėgdami nuo konfliktų, skurdo, nelygybės, teritorinių ginčių, teroro aktų ar kitokio smurto sukelto nestabilumo palieka 24 žmonės.

Maždaug 51 proc. jų - nepilnamečiai. Dažniausiai migrantai ieško prieglobsčio Turkijoje, Pakistane, Libane ir Irane. Dažniausiai jie yra kilę iš Sirijos, Afganistano, Somalio ir Pietų Sudano.

Apie 51 proc. migrantų yra nepilnamečiai. Daugiausia migrantų bėga iš Sirijos, Somalijos, Afganistano ar Pietų Sudano.

2015 m. daugiausia prieglobsčio prašymų Europoje susilaukė Vokietija, Vengrija ir Švedija. 2016 m. Vokietija liko pirmoje vietoje, po jos sekė Italija. Tarptautinė apsauga vienokia ar kitokia forma buvo suteikta apie 43 proc. visų gautų paraiškų.

Išvados: Italija

2015 metais į Italiją atvyko mažiau migrantų, nei 2014 m., daugiausia jų buvo iš Eritrėjos, Nigerijos ir Somalio.

SPRAR sistema aptarnauja apie 30,000 žmonių. Daugiau nei 40 proc. jų jau buvo suteikta tarptautinė apsauga, 60 proc. dar laukia atsakymo.

Ataskaitoje nustatyta, kad yra daug veiksnių, kurie daro įtaką migrantų psichinei sveikatai, tačiau du pagrindiniai - tai kelionės į Italiją metu patirtos traumos ir sunkumai integruojantis į naują bendruomenę.

Rekomendacijos

Ataskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos Europos Sąjungai ir Italijai. Visų pirma, ES turėtų gerbti savo įsipareigojimus pabėgėlių žmogaus teisių atžvilgių; reikėtų sudaryti geresnes sąlygas dėl tarptautinės apsaugos kreiptis į asmens kilmės šalyje esančias ambasadas; būtina peržiūrėti ir pataisyti Dublino III sutartį, o ES privalo stebėti, kad dvišalės sutartys neprieštarautų žmogaus teisių principams.

Italija raginama nustatyti veiksmingus kokybės standartus ir užtikrinti SPRAR programų priežiūrą.

Kalbant apie Italijos sistemą, tai būtina įgyvendinti teisės aktus ir įstatymus, kurie palengvintų SPRAR sistemos darbą, priimti esamų programų veiksmingumą galinčius nustatyti kokybės standartus ir stebėsenos sistemas. Negana to, ataskaita ragina ryšių srityje dirbančius žmones teikti teisingą ir patikimą informaciją, kad būtų galima išvengti konfliktinių situacijų.

„Žmonės, ne siuntos“

Prato meras ir ANCI imigracijos biuro atstovas Matteo Biffioni pabrėžė būtinybę stiprinti SPRAR sistemą, mat ji yra viena geriausių Europos lygmeniu.

„Migrantai yra žmonės, ne siuntos“, - kalbėjo jis.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Domenico Manzione sutiko su rekomendacijomis, ypač su galimybe pradėti prieglobsčio procesą inicijuoti ambasadose, esančiose migracijos židiniuose. ambasadų.

Gruodžio 7 d. ataskaita bus pristatyta Europos Parlamentui Briuselyje.