Koronavirusas Belgijos kalėjimuose: sveikata - viena pagrindinių teisių

Belgijos teisių apsaugos grupės ragina valdžią įgyvendinti rimtas priemones kovai su koronaviruso krize perpildytuose šalies kalėjimuose.

Besitęsiant sveikatos apsaugos krizei, Belgijos žmogaus teisių lyga (LDH) primena, kad sveikata yra visų pagrindinė teisė. COVID-19 protrūkio metu visi turime teisę būti kiek įmanoma labiau apsaugoti ir, jei reikia, būti kaip įmanoma geriau gydomi. Kaliniai yra ypač dideliame pavojuje – jie turi būti tinkamai apsaugoti, nes būtina gerbti jų pagrindinę teisę į sveikatą.

Bloga situacija virto blogesne

Įkalinimo įstaigose esančių asmenų padėtis šiuo metu dėl kelių priežasčių yra ypač sunki.

Net įprastomis sąlygomis kalėjimai Belgijoje turi daug problemų. Dėl pastovaus daugelio įstaigų perpildymo, sulaikytieji nuolatos trinasi tarpusavyje, kas yra pavojinga protrūkio metu – kamera besidalinantys kaliniai negali išvengti infekcijos.

Negana to, sulaikytieji yra ypač pažeidžiami sveikatos sferoje, nes infekcinių ligų, priklausomybių ir psichinių ligų rodikliai kalėjimuose pasitaiko kur kas dažniau. Epidemija gali ypač greitai plisti pataisos namuose, kas kelia didelę grėsmę įkalintų žmonių gyvybei.

LDH ragina imtis rimtų priemonių

Atsižvelgiant į tai, LDH ragina valdžios institucijas imtis rimtų priemonių šios pažeidžiamos grupės apsaugai COVID-19 protrūkio metu. Be kita ko, siūloma:

  • Namo paleisti pavojaus visuomenei nekeliančius asmenis, kuriems šiuo metu taikoma kardojomoji priemonė – suėmimas.
  • Paleisti visus senyvus, sergančius, ar kitaip pažeidžiamus kalinius. Kuo įmanoma dažniau skirti lygtinį paleidimą.
  • Griežčiau stebėti kalėjime esančių asmenų sveikatą pasitelkiant veiksmingas ir saugias priemones; išplėsti galimybes su išoriniu pasauliu bendrauti telefonu; leisti nemokamai skambinti telefonu; leisti asmenims ir advokatams, be kita ko, iš išorės skambinti kaliniams ir taip išvengti ėjimo į patalpas.

Šios priemonės naudingos ne tik kaliniams, bet ir visiems su jais kontaktuojantiems žmonėms (įskaitant kalėjimo personalą) bei bendrai visuomenei.

Pasirašė:

Belgijos žmogaus teisių lyga

Tarptautinė kalėjimų observatorija (Belgijos skyrius)