Susidorojimo Tadžikijoje bijantys bėgliai sustabdyti Lenkijos pasienyje

Iš Lenkijoje prieglobsčio siekiančių pabėgėlių žodžių galima suprasti, kad šalies pasieniečiai jau keletą savaičių iš eilės neleidžia jiems atvykti į šalį.

Helsinkio žmogaus teisių fondas (HFHR) kreipėsi į daugiau nei 20 tarptautinių pabėgėlių teisių apsaugos organizacijų dėl nerimą keliančių žinių apie žmonių grąžinimus Lenkijos pasienyje.

„Didžiausią nerimą kelia tadžikų padėtis. Pastarosiomis savaitėmis dauguma jų buvo sustabdyti Terespolo/Bresto pasienyje, kai bandė prašyti prieglobsčio Lenkijoje. Reikia pabrėžti, kad padėtis Tadžikijoje per pastaruosius metus ženkliai pablogėjo. Iš tarptautinių organizacijų pranešimų matyti, kad yra pavojus, jog sugrąžinus užsienyje gyvenančius Tadžikijos disidentus atgal į šalį jie bus kankinami“, - kalbėjo HFHR atstovė Marta Szczepanik.

Bėgantys tadžikai taip pat negali pasilikti Baltarusijoje, kadangi pastaroji yra sudariusi ekstradicijos sutartį su Tadžikija.

Savo kreipimesi HFHR atkreipė dėmesį į Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso nuostatas, pagal kurias yra uždrausta į kitą šalį grąžinti asmenis, kurie yra deklaravę, kad su jais gali būti susidorota ir kurių prašymai dar nebuvo išnagrinėti iki galo.

Bėga varomi baimės

HFHR paprašė tarptautinių organizacijų atidžiai įvertinti, ar Lenkijos rytiniame pasienyje yra gerbiama teisė į tarpautinę apsaugą.

„Terespole kalbėjau su dauguma prieglobsčio Lenkijoje siekiančių šeimų. Viena sutuoktinių pora, kuri greičiausiai dar šiandien turės išvykti į Rusiją, mat Baltarusijoje įstatymai nenumato jiems galimybės čia ilgiau pabūti, priklauso jaunimo organizacijai, bendradarbiavusiai su (praeitais metais uždraustai) pagrindinei Tadžikijos opozicijos partijai. Buvę jos nariai šiuo metu arba kalėjime, arba slapstosi. Vienas sutuoktinių keletą mėnesių kalėjo – kai jis buvo išleistas į laisvę, pora nusprendė bėgti iš šalies, bijodama persekiojimo“, - kalbėjo Marta Szczepanika.

Lenkija turi įsipareigojimų

Tiek tarptautinės teisės normos, tiek ES ir Lenkijos teisės aktai numato, kad Lenkija privalo sąžiningai tvarkytis su visų tarptautinės apsaugos prašančių asmenų bylomis.

„Lenkijos institucijos turi teisę priimti sprendimą, kad prieglobsčio prašantiems asmenims nėra jokio persekiojimo pavojaus ir atsisakyti suteikti bet kokią apsaugą. Tačiau Terespolo/Bresto pasienio poste šios tvarkos nebuvo laikomasi. Užsieniečiams privalo būti užtikrinta teisė prašyti prieglobsčio užuot juos iškart atstūmus“, - aiškino HFHR advokatas Danielis Witko.

Liepos 29 d. buvo priimtas sprendimas grąžinti šeimas į Rusiją – joms nebus suteiktas prieglobstis Lenkijoje.

HFHR advokatai šiuo metu palaiko ryšį su šiais tadžikais, galvojama, kokių dar teisinių veiksmų imtis šiuo klausimu.