Italijos NVO išmoko, kaip strateginėmis bylomis siekti pokyčių visuomenėje

CILD neseniai organizavo dirbtuves, kurių metu buvo aiškinama, kaip strateginėmis bylomis pasiekti pokyčių visuomenėje. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Italijos problemoms, kaip antai romų ir migrantų diskriminacija.

Lapkričio 28-29 d. vyko Italijos pilietinių teisių ir laisvių koalicijos (CILD) „Strateginio bylinėjimosi pagrindų dirbtuvės“. Organizatoriams talkino Atviros visuomenės Teisingumo iniciatyva.

Teisingumo iniciatyvos ekspertai dalinosi brangia patirtimi ir įžvalga su įvairiais žmogaus teisių klausimais, kaip antai LGBT teisės, migrantų teisės, romų teisės ir baudžiamasis teisingumas, dirbančių Italijos NVO (jų tarpe „Progetto Diritti“, „A Buon Diritto“, „Diritto di Sapere“, „Cittadinanzattiva“, „Antigone“, „Rete Lenford“, „Asgi“, „Arci“, „Avvocati per Niente“ ir „L'altro Diritto“) advokatais ir darbuotojais. Pastarieji buvo mokomi, kaip strateginiu bylinėjimusi pasiekti socialinių pokyčių.

Kaip strateginiu bylinėjimusi pasiekti socialinių pokyčių

Pirma dirbtuvių diena buvo pradėta nuo trumpos strateginio bylinėjimosi prasmės apžvalgos, aptariant, kaip šį įrankį galima panaudoti Italijoje. Tada dalyviai aptarė galimą strateginio bylinėjimosi poveikį politikai, teisės normoms ir visuomenei. AVF Teisingumo iniciatyvos ekspertai taip pat dalinosi patarimais, kaip planuoti veiksmingas strategines bylas.

Antrą dirbtuvių dieną dėmesys buvo skiriamas bylų rengimui, ypač - bylų, kurios keliaus į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Tai apėmė rašymo stilių, dalykus, kuriuos reiktų paminėti, taip pat ir vengtinas klaidas.

Po šios įžangos buvo kalbama apie bendruomenės įtraukimą į strateginė bylinėjimąsi. Dalyviai aptarė galimo bendruomenės dalyvavimo pliusus ir minusus. Ekspertai pabrėžė, kad strateginiam bylinėjimuisi labai svarbu sukurti komunikacijos planą.

Tada buvo leista šias naujas žinias pritaikyti praktikoje: dalyviai buvo paskirstyti į keturias grupes ir nagrinėjo keturias konkrečias žmogaus teisių problemas: pavaikių įsivaikinimą; baudžiamosios atsakomybės už kankinimą įvedimą Italijoje; romų diskriminacija renkant asmens duomenis; ir migrantų diskriminacija, įvertinant Italijos valstybės nesugebėjimą užtikrint galimybės nemokamai gauti teisinę pagalbą.

Stipresnė pilietinė visuomenė

Dirbtuvių dalyviai labai džiaugėsi naujomis žiniomis: anot jų, jie daugiau sužinojo apie strateginį bylinėjimąsi ir išmoko į savo bylas žiūrėti iš skirtingų pusių - vadovautis ne tik teise, bet išnaudoti komunikacijas ir propagavimą.

Dirbtuvės taip pat padėjo pilietinės visuomenės organizacijoms užmegzti glaustesnius ryšius - net ir tarp organizacijų, kurios nedirba tose pačiose srityse. Visa tai sustiprins Italijos pilietinę visuomenę ir jos galimybes įgyvendinti pokyčius visuomenėje!