Stalo tenisas su prieglobsčio prašytojais

Nepaisant daugelio priemonių, kurioms ES bando sumažinti pabėgėlių srautą į Europą, migracijos nesustabdysi - pats laikas valstybėms narėms nustoti bėgus nuo realybės.

Iniciatyva „Sveiki atvykę!“ perspėjo apie rimtus žmogaus teisių pažeidimus ir teisinį netikrumą, atsiradusius dėl ydingos pabėgėlių grąžinimo iš Slovėnijos į Kroatiją, o iš ten - į Serbiją praktikos.

Iniciatyva pateikė grupės „Moving Europe“ ataskaitą. Grupės aktyvistai apklausė Serbijos ir Kroatijos pasienyjė (netoli Adaševci ir Šid) „užstrigusius“ asmenis, taip pat pabėgėlius Belgrade. Sausio 11-25 d. vykusių apklausų metu buvo sužinota apie policijos smurto atvejus.

Priversti grįžti

Nerimą keliantis ES sprendimas įsileisti tik asmenis iš Sirijos, Irako ir Afganistano, aiškiai pareiškusius, kad prašys prieglobsčio Austrijoje arba Vokietijoje, lemia, jog daugelis pabėgėlių yra priversti grįžti į Slovėniją, Kroatiją, Serbiją ar kitas kelionės šalis.

Kelionėje jie nesusilaukia paramos ar pagalbos iš valdžios institucijų. Šimtai žmonių ir vėl yra priversti miegoti lauke, o aktyvistų duomenimis, policija nesibodi prieš pabėgėlius pakelti ranką.

Kelyje stovintiems pabėgėliams Makedonijoje neleidžiama keliauti toliau. (Nuotrauka: Seth Frantzman)


Nepaisant daugelio priemonių, kurioms ES bando sumažinti pabėgėlių srautą į Europą, migracijos nesustabdysi, o prieglobčio taisyklių griežtinimas ES valstybėse narėse sukelia domino efektą kitose Balkanų kelio šalyse.

Kaip stalo teniso kamuoliukai

„Sveiki atvykę!" aktyvistai susipažino su vienu siru, norinčiu vykti į Daniją dėl to, kad ten jau yra jo žmona ir sūnus - deja, vyras buvo buvo sulaikytas Slovėnijoje ir grąžintas atgal į Kroatiją, o iš ten - į Serbiją. Dabar jis turbūt jau yra pakeliui į Makedoniją.

Toks stalo tenisas su žmonėmis yra nepriimtina ir veda prie teisinio netikrumo, kur žmonėms nėra aiškios jų galimybės.

„Sveiki atvykę!“ ragina ES valstybių galvas ieškoti humaniškesnių variantų ir pasitelkti laikinos apsaugos mechanizmą, kuris ir buvo sukurtas panašiems atvejams, kaip kad dabartinė Europoje saugumo ieškančių perkeltųjų asmenų masė.

Užuot leidusios prieglobsčio sistemai žlugti, neigusios humanitarinės krizės buvimo faktą ir susitaikiusios su tuo, kad dabartinė situacija tęsis nuolatos, valstybės narės turėtų rodyti solidarumą ir bendradarbiauti, kaip tai jau daro jų piliečiai.

Raginame visas valstybes nares prisidėti prie šios humanitarinės krizės sprendimo. Visos ES narės turėtų priimti apsaugos prašančius pabėgėlius ir kartu kurti kokybiškas, ilgalaikes integracijos sistemas. Krizę spręsti reikia ir užbaigiant karą, dėl kurio ji prasidėjo.