Europos žmogaus teisių teismas: Lietuva pagrįstai draudė medikams priimti gimdymus namuose

Europos žmogaus teisų teismas paskelbė sprendimą byloje Kosaitė-Čypienė ir kiti prieš Lietuvą, kurioje spręsta, ar buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą).

Europos žmogaus teisių teismo išaiškinimas

Pareiškėjos nurodė, jog gimdyti namuose norėjusioms moterims ligoninės atsisakė suteikti medicinos pagalbą bei nurodė pasirinkti gimdymo namus.

Pirma, EŽTT pripažino, kad dėl Lietuvos Respublikos teisinio reglamentavimo pareiškėjos iš tiesų buvo verčiamos rinktis tarp gimdymo ligoninėje ir gimdymo namuose be medicinos personalo priežiūros. Nors toks reglamentavimas lėmė teisės į privatų gyvenimą ribojimą, toks ribojimas yra aiškiai išdėstytas Lietuvos teisės aktuose, ir gimdant namuose pareiškėjos medicinos darbuotojų negalėjo tikėtis.

Antra, galimi neigiami padariniai pagal Lietuvos teisinį reglamentavimą numatyti tik medicinos personalui, priimančiam gimdymus namuose, bet pačioms motinoms gimdyti namuose nebuvo uždrausta. Galiausiai EŽTT atkreipė dėmesį į tai, jog Konvencija neįpareigoja, jog būtų leisti suplanuoti gimdymai namuose, ir šiuo klausimu Konvenciją pasirašiusių šalių praktika yra nevienoda.

Remiantis teismo nutarimu, 8 Konvencijos straipsnis nebuvo pažeistas.