Sąlygos audrų niokojamoje Prancūzijos pabėgėlių stovykloje - nežmoniškos

Po audrų iki kulkšnų purve įklimpę Grand-Synthe stovyklos pabėgėliai liko be pastogės.

Stovykloje apsistojusiems žmonėms pavojų kelia infekcijos ir ligos, o savanoriai patys negali užtikrinti jiems geresnių sąlygų.

Bristolio organizacijos „Aid Box Convoy“ (liet. „Pagalbos dėžučių vilkstinė“) savanoriai praneša, kad palapines kasdien užlieja vanduo. Vietos valdžios bandymai apriboti bet kokį stovyklos augimą lėmė tai, kad savanoriams ir humanitariniams darbuotojams neleidžiama nei atnešti naujų ar pakeisti sugadintų palapinių, nei vykdyti bet kokių statybos darbų prieglaudų pagerinimui.

Peršlapę

Savanorių teigimu, jie neturi tiek patirties, kad galėtų susitvarkyti su su milžiniškomis stovyklą slegiančiomis problemomis (sveikatos priežiūros iššūkiais, maisto trūkumu, net neveikiančiais tualetais), o pagalba, kurią jie šiaip galėtų suteikti, yra draudžiama.

Aktyvistai pabrėžia, kad jiems draudžiama atsinešti net malkų ar naujų antklodžių. Audrų metu šniojęs lietus persmelkė ir sunaikino apie 200 žmonių prieglobstį. Pastariesiems nuo stichijos pavyko pasislėpti pagalbos palapinėse.

Šalimais Dunkirke nuo spalio mėnesio veikusi organizacija „Doctors Without Borders“ (liet. „Gydytojai be sienų“) laikraščiui The Guardian teigė, kad jiems nerimą kelią faktas, jog po beveik šešias savaites trukusių diskusijų apie žmonių perkėlimą nebuvo imtasi jokių veiksmų.

Nauja stovykla

Sąlygas dabartinėje stovykloje gerinti draudžiama dėl to, kad Prancūzijos valdžia jau yra numačiusi geresnės stovyklos statybą.

Prancūzijoje esanti Grande-Synthe pabėgėlių stovykla - paskutinė stotelė apie 3000 pabėgėlių, kurie puoselėja viltį persikelti per sąsiaurį ir patekti į Didžiąją Britaniją. Kaip ir stovykla Kalėje, Grande-Synthe randasi apie 80 kilometrų nuo Doverio.

Kalė stovyklą „džiunglėmis“ vadinti nesibodinti žiniasklaida praneša, kad nors Kalė stovykloje yra apsistoję daugiau žmonių, gyvenimo sąlygos Grande-Synthe stovykloje yra kur kas prastesnės.

Grande-Synthe stovykla egzistuoja nuo 2006 m., tačiau ilgą laiką pabėgėlių skaičius joje nesiekė net 100-o. Nuo praeitų metų rugsėjo ir humanitarinės krizės Europoje pradžios gyventojų vis daugėja: kas savaitę į stovyklą nuo 50 iki 100 naujų pabėgėlių.