Moterims vieta - oi, pala, ką čia sakau...

Populistai autoritarai subtiliais žodžiais ir veiksmais riboja moterų vaidmenį visuomenėje. Kad tą pakeistumėme, reikia, kad ir vyrai, ir moterys kartu kiltų į kovą už lygiateisę, sąžiningą visuomenę.

Populistų autoritarų vadovaujamos vyriausybės iš tikrųjų kelia bene didžiausią grėsmę moterų teisėms. Iš dalies taip yra dėl to, kad autoritarų platformos yra savaime nukreiptos prieš moterų interesus, tačiau didelė dalis pastarųjų, nepaisant to, vis tiek už juos dažnai balsuoja. Vokietijoje apie 9-us procentus visų rinkėjų moterų balsavo už kraštutinės dešinės partiją AfD, kuri atvirai pasisako už tradicines lyčių roles ir pasitelkia imigraciją kaip ginklą žmonėms gąsdinti. 2015 m. rinkimuose Lenkijoje už kraštutinių dešiniųjų pažiūrų partiją „Teisė ir Teisingumas“ balsavo daugiau moterų, nei vyrų.

Viena pagrindinių Autoritarizmo išgyvenimo vadovo pamokų – tai, kad reikia nepasimauti ant valdančiųjų brudo. Ypač kai kalbama apie moterų ir šeimos vaidmenį populistų autoritarų platformose. Mums per jėgą grūda mėšlą apie tai, kaip užsieniečiai ir outsaideriai (LGBTI bendruomenė, mažumos ir – neatspėsit – moterys) kelia grėsmę šalies kultūrai ir tradicinėms vertybėms. Tai – nesąmonė, tačiau kai tokios nuomonės priverčia mus apsispręsti balsuojant, neišrenkame vyriausybės, kuri tikrai užtikrins mūsų saugumą. Rezultate matome tik paviršutiniškas priemones saugumo srityje (autoritarai galbūt pastatys sieną ar tvorą), tačiau kur kas daugiau veiksmų ribojant moterų vaidmenį visuomenėje ir skatinant „tradicines vertybes“.

Moterų teisių apribojimas

Populistai autoritarai įstatymais (arba įstatymų stoka) apriboja moterų teises ir jų galimybes įsidarbinti. Labiausiai tai matyti, kai bandoma uždrausti arba apsunkinti galimybes pasidaryti abortą (per pastaruosius du metus vyriausybė ir bažnyčia Lenkijoje stengėsi apriboti reprodukcines teises), arba kai atsisakoma priimti teisės aktus, užtikrinančius tinkamą paramą po gimdymo į darbą grįžti norinčioms moterims, prieigą prie vaikų priežiūros paslaugų ar tinkamą teisinę apsaugą nuo smurto šeimoje.

Populistai autoritarai taipogi naudojasi moterų ir lyčių problemomis, kad pasiektų savo tikslus. Prisiminkit po Europą sparčiai plintančius taip vadinamuosius „burkų draudimus“. Aišku, kad šiais įstatymais iš tiesų siekiama „apsaugoti Europos kultūrą“ nuo imigracijos. Tačiau tai, kad nuo tokių draudimų nukenčia moterys, juos priėmusių vyriausybių nejaudino. Šiuo metu dalinių ar pilnų veido uždangalų draudimai galioja šiose ES valstybėse – Belgijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje ir Danijoje.

Kitos prieš moteris ir lyčių lygybę nukreiptos priemonės yra tiesiog menkystiškos. Vengrijos Viktoro Orbano vyriausybė uždraudė lyčių studijas šalies mokyklose. Kitos šalys (paskutinė – Bulgarija) ėmė dvejoti dėl pilno Stambulo konvencijos (tarptautinio moterų apsaugą nuo smurto šeimoje užtikrinančio dokumento) įgyvendinimo.

Tradicinės nesąmonės

Populistai autoritarai komfortą ir saugumą įžvelgia tokiose tradicinėse vertybėse, kaip šeima, namai ir religija (na, kol kalbam apie tikrą religiją). Ir nepaisant to, kad jie visiškai nesuinteresuoti ginti moterų teisių ir užtikrinti lyčių lygybės, už juos vis tiek balsuos labai daug moterų. Ne dėl to, kad joms nerūpi jų likimas ar teisės, o dėl to, kad jas palenkia populistų autoritarų argumentai apie išorės asmenų keliamą grėsmę moterims ir jų šeimoms. Kitaip tariant, „tradicinės vertybės“ tik dar labiau įtvirtina lyčių stereotipus ir nelygybę, tačiau moterims tai mieliau už tariamą grėsmę savo pačių asmeniniam saugumui. Deja, kaip jau įrodėme kitose Autoritarizmo išgyvenimo vadovo dalyse, argumentas, neva užsieniečiai kelia grėsmę šeimoms, yra visiškas briedas.

Tiesą sakant, kovodami už moterų teises ir lyčių lygybę užtikrinsime ne tik sąžiningumą, bet ir saugumą mūsų visuomenėje. Tačiau taip bus tik jei nepasimausime ant autoritarų melo ir sąmoningai pasirinksime (tiek gyvenime, tiek rinkimuose) siekti šių vertybių.