Vietoj „Saugaus uosto 2.0“, NVO siūlo privatumo reformą

JAV ir ES derasi dėl naujo „Saugaus uosto“ susitarimo, tačiau pilietinės visuomenės grupės abejoja, ar jo pakaks.

Žinomiausios žmogaus teisių ir vartotojų teisių apsaugos organizacijos raštu paragino JAV ir ES ginti pagrindinę teisę į privatumą.

Europos Komisijos Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Věra Jourová neseniai vyko į Vašingtoną aptarti galimybes pakeisti negaliojančia pripažintą „Saugaus uosto“ duomenų perdavimo sistemą. Be derybų su JAV pareigūnais, ypač - su prekybos sekretore Penny Pritzker, komisarė Jourová pat 2015 m. lapkričio 13 d. susitiko su JAV pilietinės visuomenės organizacijomis.

Apsaugos turi likti

Ta proga grupės perspėjo, kad be didelių JAV įstatymų ir tarptautinių įsipareigojimų pokyčių „Saugus uostas 2.0“ beveik neabejotinai bus nesėkmingas. NVO pateikė 13 pasiūlymų ES ir JAV (šešis Europos Sąjungai, šešis - JAV ir vieną abiems), kuriuos būtina įgyvendinti dabar, po teismo sprendimo.

Dokumente buvo rašoma, kad labai svarbu iki 2015 m. pabaigos baigti bendrą duomenų apsaugos reforma, o ES privalo išlaikyti arba didinti privatumo ir duomenų apsaugą. ES derėtų vadovautis 29 straipsnio darbo grupės nuomone ir užtikrinti, kad „jokia BDAP dalis nesumažintų apsaugos ar asmenų Europos Sąjungoje teisių“ ir kad „tikslas išliktų aukšto lygio apsaugos suderinimas“. EPIC tuo tarpu palaiko Europos požiūrį, kad „asmens duomenų apsaugos reikia siekti neribojant inovacijos“.

Teisminės teisių gynimo priemones visiems

NVO lyderiai , be kita ko, paragino JAV sukurti visapusišką privatumo apsaugos sistemą, įskaitant nepriklausomos privatumo agentūros įkūrimą ir 1974 m. Privatumo akto atnaujinimą, kad visiems asmenims, kurių duomenis saugo JAV federalinės institucijos - įskaitant ir ne JAV piliečius - būtų užtikrintos veiksmingos jų teisių gynimo priemonės.

Be to, ES ir JAV turėtų palaikyti sudėtingą šifravimą ir atsisakyti visų įstatymų ar politikos, kuri kėsintųsi į vartotojų ir internautų saugumą. Abi šalys turi baigti masinį žmonių sekimą, o ES privalo užtikrinti, kad žmogaus teisės, kaip antai privatumas, būtų gerbiamos net esant politiniam spaudimio priimti dar griežtesnius sekimo įstatymus ar praktiką, turinčią sukurti klaidingą saugumo pojutį..

13 pasiūlymų

Pabaigai organizacijos siūlo ES ir JAV įsipareigoti kasmet organizuoti viršūnių susitikimą šių tikslų įgyvendinimui įvertinti, kuriame pilnateisiškai dalyvautų ir pilietinės visuomenės organizacijomis.

Komisarė Jourova džiaugėsi pilietinės visuomenės organizacijų pastabomis. Signatarų tarpe buvo ir šie Liberties.eu partneriai: Belgijos Žmogaus teisių lyga, Bulgarijos Helsinkio komitetas, Taikos studijų centras (Kroatija), Vengrų pilietinių laisvių sąjunga, Italijos pilietinių laisvių koalicija ir Liberty (Jungtinė Karalystė).

Lapkričio 18 d. - tiesiai po išpuolių Paryžiuje - komisarė Jourova kalbėdama Brukingso institute pareiškė, kad „Šie žiaurūs išpuoliai kėsinosi į mūsų laisvę, mūsų gyvenimo būdą ir mūsų tolerancijos bei taikaus sambūvio vertybes. Būtent šias vertybes mes ir ginsime. Mes nepasiduosime baimei - negalime leisti, kad užpuolikai sutrikdytų mūsų gyvenimus. Vietoj to, mūsų atsakas į terorizmą ir neapykantą privalo būti ryžtingas.“

Pateikiame 13 pasiūlymų ES ir JAV, kurie, mūsų manymu, yra reikalingi po Teismo sprendimo:

 • ES iki šių metų pabaigos privalo priimti veiksmingą Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
 • ES privalo priimti pakeistą direktyvą dėl duomenų apsaugos teisėsaugos kontekste, kuri numatytų didesnę policijos įstaigų atskaitomybę ir veiklos skaidrumą, taip pat platesnes asmenų teises.
 • ES privalo baigti valstybių narių vykdomą masinio sekimo veiklą.
 • ES privalo suspenduoti SWIFT susitarimą ir PNR susitarimą ir, remiantis Europos Parlamento pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacija, pradėti svarstyti Skaitmeninių teisių bilį.
 • ES privalo įgyvendinti ETT sprendimą dėl duomenų saugojimo Digital Rights Ireland byloje ir užkirsti kelią valstybėms narėms priimti teisės aktus, kurie pažeistų pagrindines žmogaus teises į privatumą ir į duomenų apsaugą.
 • ES privalo užtikrinti veiksmingą savo duomenų apsaugos įstatymų taikymą bendrovėms, kurioms buvo įsteigtos Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau kurių veiklą yra nukreipta į Europos vartotojus.
 • JAV turėtų priimti išsamius įstatymus dėl duomenų apsaugos, kurių pagrindas būtų Vartotojų privatumo teisių bilis ir kuris numatytų atitinkamas reguliavimo ir vykdymo galias.
 • JAV turi įsteigti nepriklausomą duomenų apsaugos instituciją.
 • JAV privalo baigti masinį ne JAV piliečių stebėjimą pagal Patriotų akto 702 dalį.
 • JAV privalo atnaujinti 1974 m. Privatumo aktą ir numatyti prasmingas teismines žalos atlyginimo priemones visiems asmenims, kurių duomenys yra saugomi JAV federalinėse agentūrose.
 • JAV privalo ratifikuoti Europos Tarybos 108-ą konvenciją - Privatumo konvenciją.
 • JAV turėtų palaikyti sudėtingą šifravimą ir atsisakyti bet kokių įstatymų ar politikos, kuri pažeistų vartotojų ir internautų saugumą.
 • ES ir JAV turi įsipareigoti kas metai organizuoti viršūnių susitikimą dėl šių tikslų įgyvendinimo įvertinimo, kuriame pilnateisiškai dalyvautų pilietinės visuomenės organizacijos.

Paruošė: Fanny Hidvegi (@infofannny), Elektroninio privatumo informacijos centras