Kodėl Rumunijoje merai yra viršesni už įstatymus?

Neseniai ypatingos skubos tvarka ir be jokio svarstymo parlamente priimtas vyriausybės potvarkis 45-ioms dienoms sustabdė vieno įstatymo galiojimą, kas leidžia miestų merams tuo laikotarpiu laisvai pereiti į kitą politinę partiją.

Rumunijos vyriausybė ypatingos skubos tvarka priėmė potvarkį, kuris 45-ioms dienoms sustabdė merų galimybes pereiti į kitas politines partijas ribojančio įstatymo galiojimą. Šiuo metu teisės aktuose yra numatyta, kad mero mandato galiojimo laikotarpiu šis gali pereiti į kitą politinę partiją tik tuomet, jei atsisako savo pozicijos. Skubos tvarka priimtas potvarkis leistų Rumunijos miestų merams šių reikalavimų nepaisyti 45-ias dienas.

APADOR-CH ir 20 kitų NVO prieštarauja šiam potvarkiui. NVO nesutinka nei su tuo, kaip šis teisės aktas buvo priimtas, nei su jo turiniu.

NVO pasmerkė tai, kad vyriausybė ypatingos skubos tvarka priėmė dar vieną potvarkį. Šiuo metu už įstatymų leidybą Rumunijoje yra atsakingas šalies parlamentas - vyriausybei leidžiama priimti teisės aktus tik ypatingais atvejais. Šia spraga buvo piktnaudžiaujama ilgus metus - šiuo metu, be geros priežasties, vyriausybė priima daugiau teisės aktų nei parlamentas. Tokie teisės aktai nėra priimami skaidriai ir nėra tinkamai aptariami su visuomene.

APADOR-CH neseniai paskelbta ataskaita parodė, kad vyriausybė ypatingos skubos tvarka potvarkius vidutiniškai priimdavo kas tris dienas. Toks piktnaudžiavimas ypatingos skubos teisės aktų leidyba kelia nerimą, nes tokiu būdu yra apeinamas procesas Rumunijos parlamente, viešųjų konsultacijų įstatymas ir Konstitucinio Teismo apsauga - tik ombudsmenai gali užginčyti ypatingos skubos tvarka priimtus potvarkius Konstituciniame Teisme, o jiems vis labiau trūksta ryžto taip daryti.

Nevyriausybinės organizacijos pabrėžė, kad įstatymai privalo užtikrinti stabilumą ir pasekmių numatomumą, o ne tarnauti tuometiniams valdančiosios partijos tikslams. Laikotarpis, kada šis potvarkis buvo priimtas, taip pat kelia nerimą ir JAV ambasada Buchareste. Teisės aktas priimtas prieš prezidento rinkimus, kurie vyks metų pabaigoje. Manoma, kad šiuose rinkimuose vietos merų parama daug ką reikš, tad laikinas įstatymo galiojimo sustabdymas leistų pagrindinėms partijoms su šių žmonių pagalba gauti kiek įmanoma daugiau paramos.